• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 713.332
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
65 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 120 / Công suất (W): 150 / Trọng lượng : 7.5kg /
1.570.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 60 / Công suất (W): 0 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 13.5Kg /
1.600.000 ₫
3
Hãng sản xuất: HP / Độ dày chứng từ(mm): 100 / Công suất (W): 180 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 16Kg /
1.800.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Balion / Độ dày chứng từ(mm): 100 / Công suất (W): 80 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng (kg): 14.5kg /
1.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: DS / Độ dày chứng từ(mm): 80 / Công suất (W): 220 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 15 /
1.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 15kg /
1.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Yunguang / Độ dày chứng từ(mm): 60 / Công suất (W): 180 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 14 /
1.940.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Balion / Độ dày chứng từ(mm): 60 / Công suất (W): 180 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 14 /
1.950.000 ₫
9
Hãng sản xuất: DGCO / Độ dày chứng từ(mm): 90 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng : - /
2.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 0 /
2.040.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Yunguang / Độ dày chứng từ(mm): 70 / Công suất (W): 80 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 14 /
2.080.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 80 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng : 15 /
2.100.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 80 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng : 15 /
2.400.000 ₫
14
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 80 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng : 15 /
2.400.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 80 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng : 15 /
2.400.000 ₫
16
Độ dày chứng từ(mm): 80 / Công suất (W): 250 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 15 /
2.600.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Balion / Độ dày chứng từ(mm): 100 / Công suất (W): 80 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 14.5kg /
2.650.000 ₫
18
Hãng sản xuất: DGCO / Độ dày chứng từ(mm): 90 / Công suất (W): 80 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 14.5kg /
2.700.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 8 / Công suất (W): 0 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 14 /
4.800.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 50 / Công suất (W): 180 / Trọng lượng : 25 /
8.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 50 / Công suất (W): 220 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 19 /
11.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: OUDIS / Độ dày chứng từ(mm): 50 / Công suất (W): 280 / Trọng lượng : 18 /
11.298.000 ₫
23
Hãng sản xuất: OUDIS / Độ dày chứng từ(mm): 50 / Công suất (W): 280 / Trọng lượng : 19.5 /
11.298.000 ₫
24
Hãng sản xuất: OUDIS / Độ dày chứng từ(mm): 0 / Công suất (W): 280 / Trọng lượng : 0 /
11.298.000 ₫
25
Hãng sản xuất: PostOA / Độ dày chứng từ(mm): 120 / Công suất (W): 300 / Trọng lượng : 14 /
14.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 0 / Công suất (W): 200 / Trọng lượng : 33 /
23.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 0 / Công suất (W): 200 / Trọng lượng : 45 /
23.400.000 ₫
28
Hãng sản xuất: OUDIS / Độ dày chứng từ(mm): 80 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng : 0 /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: PostOA / Độ dày chứng từ(mm): 80 / Công suất (W): 300 / Trọng lượng : 10 /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: PostOA / Độ dày chứng từ(mm): 120 / Công suất (W): 300 / Trọng lượng : 14 /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: PostOA / Độ dày chứng từ(mm): 60 / Công suất (W): 300 / Trọng lượng : 14 /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: PostOA / Độ dày chứng từ(mm): 120 / Công suất (W): 300 / Trọng lượng : 14 /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: PostOA / Độ dày chứng từ(mm): 120 / Công suất (W): 300 / Trọng lượng : 14 /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: PostOA / Độ dày chứng từ(mm): 60 / Công suất (W): 475 / Trọng lượng : 14 /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: PostOA / Độ dày chứng từ(mm): 30 / Công suất (W): 170 / Trọng lượng : 5 /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 90 / Công suất (W): 350 / Trọng lượng : 15 /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 90 / Công suất (W): 350 / Trọng lượng : 15 /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 72 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng : 45 /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Uchida / Độ dày chứng từ(mm): 50 / Công suất (W): 180 / Trọng lượng : 9 /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: Uchida / Độ dày chứng từ(mm): 50 / Công suất (W): 200 / Trọng lượng : 30 /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Uchida / Độ dày chứng từ(mm): 50 / Công suất (W): 180 / Trọng lượng : 14 /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Uchida / Độ dày chứng từ(mm): 50 / Công suất (W): 200 / Trọng lượng : 46 /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: Uchida / Độ dày chứng từ(mm): 50 / Công suất (W): 300 / Trọng lượng : 65 /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: Uchida / Độ dày chứng từ(mm): 50 / Công suất (W): 300 / Trọng lượng : 68 /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: Uchida / Độ dày chứng từ(mm): 15 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng : 0 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >