• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 749.914
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
160 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
91
Loại máy hàn: Máy hàn tự động / Hãng sản xuất: Jasic / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất (KVA): 62 / Trọng lượng (kg): 115 /
40.000.000 ₫
92
Loại: Máy hàn bulông / Hãng sản xuất: Autowel / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Công suất(KVA): 0 / Tần số(Hz): 0 / Trọng lượng(Kg): 26 / Xuất xứ: Korea /
40.000.000 ₫
93
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 600 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 40 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 200 /
41.940.000 ₫
94
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Autowel / Dòng hàn tối đa(A): 350 / Xuất xứ: Korea / Công suất (KVA): 19 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 115 /
42.700.000 ₫
95
Loại máy hàn: Máy hàn Plasma / Hãng sản xuất: Autowel / Dòng hàn tối đa(A): 500 / Xuất xứ: Korea / Công suất (KVA): 32 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 186 /
47.000.000 ₫
96
Loại máy hàn: Máy hàn nối / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 30 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
52.890.000 ₫
97
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: - / Công suất (KVA): 0 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
59.000.000 ₫
98
Loại máy hàn: Máy hàn Plasma / Hãng sản xuất: Hanshen / Dòng hàn tối đa(A): 500 / Xuất xứ: China / Công suất (KVA): 32 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 205 /
62.990.000 ₫
99
Loại máy hàn: Máy hàn chuyên dụng / Hãng sản xuất: Hutong / Dòng hàn tối đa(A): 300 / Xuất xứ: China / Công suất (KVA): 70 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 1000 /
67.500.000 ₫
100
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 35 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 160 /
78.460.000 ₫
101
Loại máy hàn: Máy hàn tự động / Hãng sản xuất: Don Sun / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất (KVA): 86 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
79.000.000 ₫
102
Loại máy hàn: Máy hàn tự động / Hãng sản xuất: Jasic / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất (KVA): 57 / Trọng lượng (kg): 115 /
79.000.000 ₫
103
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Yin Xiang / Dòng hàn tối đa(A): 1000 / Xuất xứ: China / Công suất (KVA): 65 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 530 /
79.900.000 ₫
104
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Fumak / Dòng hàn tối đa(A): 1000 / Xuất xứ: Malaysia / Công suất (KVA): 86 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 335 /
80.000.000 ₫
105
Loại máy hàn: Máy hàn chuyên dụng / Hãng sản xuất: Trường Hải / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 15 / Trọng lượng (kg): 0 /
80.000.000 ₫
106
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Hutong / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: - / Công suất (KVA): 0 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
80.000.000 ₫
107
Loại máy hàn: Máy hàn dây / Hãng sản xuất: SUNRISE / Dòng hàn tối đa(A): 150 / Xuất xứ: China / Công suất (KVA): 86 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 335 /
80.000.000 ₫
108
Loại máy hàn: Máy hàn chuyên dụng / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dòng hàn tối đa(A): 1000 / Xuất xứ: - / Công suất (KVA): 52 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 98 /
81.500.000 ₫
109
Loại máy hàn: Máy hàn INVERTER / Hãng sản xuất: Aotai / Dòng hàn tối đa(A): 630 / Xuất xứ: China / Công suất (KVA): 27 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 55 /
87.500.000 ₫
110
Loại máy hàn: Máy hàn INVERTER / Hãng sản xuất: Aotai / Dòng hàn tối đa(A): 1000 / Xuất xứ: China / Công suất (KVA): 44 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 95 /
88.400.000 ₫
111
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 1200 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
97.940.000 ₫
112
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 300 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
98.800.000 ₫
113
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Koco / Dòng hàn tối đa(A): 450 / Xuất xứ: Germany / Công suất (KVA): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
104.000.000 ₫
114
Loại máy hàn: Máy hàn INVERTER / Hãng sản xuất: Aotai / Dòng hàn tối đa(A): 1250 / Xuất xứ: China / Công suất (KVA): 55 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 100 /
113.300.000 ₫
115
Loại máy hàn: Máy hàn que / Hãng sản xuất: Lincoln / Dòng hàn tối đa(A): 600 / Xuất xứ: - / Công suất (KVA): 0 / Tần số (Hz): - / Trọng lượng (kg): 0 /
125.000.000 ₫
116
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Lincoln / Dòng hàn tối đa(A): 1300 / Xuất xứ: United States / Công suất (KVA): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
168.000.000 ₫
117
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Fumak / Dòng hàn tối đa(A): 250 / Xuất xứ: - / Công suất (KVA): 10.4 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 25 /
Liên hệ gian hàng
118
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 500 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 30 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 175 /
Liên hệ gian hàng
119
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: CEA / Dòng hàn tối đa(A): 250 / Xuất xứ: Italy / Công suất (KVA): 6 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 53 /
Liên hệ gian hàng
120
Loại máy hàn: Máy hàn chuyên dụng / Hãng sản xuất: Legi / Dòng hàn tối đa(A): 200 / Xuất xứ: - / Công suất (KVA): 4.8 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
121
Dòng hàn tối đa(A): 0 / Công suất (KVA): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
122
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Koco / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất (KVA): 20.5 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
123
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dòng hàn tối đa(A): 5800 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất (KVA): 15.5 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 70 /
Liên hệ gian hàng
124
Loại máy hàn: - / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất (KVA): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
125
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Telwin / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Ý / Công suất (KVA): 14 / Trọng lượng (kg): 67 /
Liên hệ gian hàng
126
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Telwin / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Ý / Công suất (KVA): 0 / Trọng lượng (kg): 69 /
Liên hệ gian hàng
127
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: - / Công suất (KVA): 18.8 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 110 /
Liên hệ gian hàng
128
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dòng hàn tối đa(A): 500 / Xuất xứ: Nhật Bản / Công suất (KVA): 32 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
129
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Cheon-Ho / Dòng hàn tối đa(A): 500 / Xuất xứ: Korea / Công suất (KVA): 30 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 60 /
Liên hệ gian hàng
130
Loại máy hàn: Máy hàn que / Hãng sản xuất: Marller / Dòng hàn tối đa(A): 200 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất (KVA): 0 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 10 /
Liên hệ gian hàng
131
Dòng hàn tối đa(A): 0 / Công suất (KVA): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
132
Dòng hàn tối đa(A): 0 / Công suất (KVA): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
133
Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất (KVA): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
134
Loại máy hàn: Máy hàn nối / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 40 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
135
Loại máy hàn: Máy hàn lưới / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 350 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 80 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 40 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  <  1  2  3  4  >