• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 951.514
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
160 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Công suất tiêu thụ (W): 10000 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 90 / Trọng lượng (kg): 15 /
1.550.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 80 / Số tầng: 1 / Số lượng trứng: 48 / Trọng lượng (kg): 5.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.550.000 ₫
3
Hãng sản xuất: CPCOM / Công suất tiêu thụ (W): 150 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 90 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.650.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 120 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 120 / Trọng lượng (kg): 10.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 10000 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 90 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.850.000 ₫
6
Hãng sản xuất: LIN / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 50 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.950.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 120 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.100.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Cpcom / Công suất tiêu thụ (W): 150 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 90 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.200.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 10000 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 60 / Trọng lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.300.000 ₫
10
Công suất tiêu thụ (W): 100 / Số tầng: 4 / Số lượng trứng: 120 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.350.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 0 / Trọng lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.500.000 ₫
12
Công suất tiêu thụ (W): 100 / Số tầng: 6 / Số lượng trứng: 180 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.550.000 ₫
13
Công suất tiêu thụ (W): 10000 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 100 / Trọng lượng (kg): 20 /
2.550.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Fuzzy / Công suất tiêu thụ (W): 150 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 49 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.600.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 15000 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 150 / Trọng lượng (kg): 23 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.750.000 ₫
16
Hãng sản xuất: LIN / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 200 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 230 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.800.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 150 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.950.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.050.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 60 / Số tầng: 1 / Số lượng trứng: 100 / Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.150.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 2000 / Số tầng: 4 / Số lượng trứng: 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.450.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 500 / Số tầng: 2 / Số lượng trứng: 200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.450.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.500.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 230 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.500.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 25000 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 200 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.550.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 150 / Số tầng: 4 / Số lượng trứng: 200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.700.000 ₫
27
Hãng sản xuất: CPCOM / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Số tầng: 3 / Số lượng trứng: 300 / Trọng lượng (kg): 0 /
3.750.000 ₫
28
Hãng sản xuất: LIN / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 300 / Trọng lượng (kg): 0 /
3.800.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 230 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.850.000 ₫
30
Hãng sản xuất: LIN / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 300 / Trọng lượng (kg): 0 /
3.850.000 ₫
31
Công suất tiêu thụ (W): 10000 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 400 / Trọng lượng (kg): 35 /
3.850.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 220 / Số tầng: 3 / Số lượng trứng: 300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.900.000 ₫
33
Công suất tiêu thụ (W): 10000 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 300 / Trọng lượng (kg): 30 /
3.900.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 25000 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 300 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.900.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 80 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 0 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 500 / Số tầng: 3 / Số lượng trứng: 300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.050.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 60 / Số tầng: 3 / Số lượng trứng: 300 / Trọng lượng (kg): 300 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.150.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 230 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.350.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 230 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.500.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Fuzzy / Công suất tiêu thụ (W): 150 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 400 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.600.000 ₫
42
Công suất tiêu thụ (W): 15000 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 500 / Trọng lượng (kg): 40 /
4.750.000 ₫
43
Hãng sản xuất: LIN / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 700 / Trọng lượng (kg): 0 /
4.850.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất tiêu thụ (W): 400 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 400 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.900.000 ₫
45
Hãng sản xuất: LIN / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Số tầng: 0 / Số lượng trứng: 500 / Trọng lượng (kg): 0 /
4.950.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >