• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 713.327
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
50 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: KANSAI / Kích thước giấy tối đa: A4 / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 10 tờ Trọng lượng (kg): 0 /
310.000 ₫
2
Hãng sản xuất: KANSAI / Kích thước giấy tối đa: A3 / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 10 tờ Trọng lượng (kg): 0 /
410.000 ₫
3
Hãng sản xuất: DSB / Kích thước giấy tối đa: 320mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 5 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 0.28 /
480.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Kích thước giấy tối đa: A3 / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 10 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: 100 – 240VAC / 50-60Hz / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 0 /
500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Kích thước giấy tối đa: - / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 10 tờ Trọng lượng (kg): 1.2 /
550.000 ₫
6
Hãng sản xuất: DSB / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 100 tờ Nguồn điện: 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 15 /
550.000 ₫
7
Hãng sản xuất: DSB / Kích thước giấy tối đa: A4 / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 10 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 1.2 /
650.000 ₫
8
Hãng sản xuất: DSB / Kích thước giấy tối đa: A4 / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 10 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 1.2 /
680.000 ₫
9
Hãng sản xuất: BOSSER / Kích thước giấy tối đa: A4 / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 10 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 4 /
750.000 ₫
10
Hãng sản xuất: DSB / Kích thước giấy tối đa: A4 / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: - / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 1.5 /
800.000 ₫
11
Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 8 tờ Trọng lượng (kg): 1.8 /
930.000 ₫
12
Hãng sản xuất: DSB / Kích thước giấy tối đa: A3 / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 8 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 1.8 /
950.000 ₫
13
Hãng sản xuất: DSB / Kích thước giấy tối đa: 300 x 300mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 8 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Trọng lượng (kg): 2 /
950.000 ₫
14
Hãng sản xuất: DSB / Kích thước giấy tối đa: A4 / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 10 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 1.8 /
990.000 ₫
15
Hãng sản xuất: DSB / Kích thước giấy tối đa: A4 / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 5 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 0.94 /
990.000 ₫
16
Hãng sản xuất: DSB / Kích thước giấy tối đa: A3 / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 10 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 1.8 /
1.050.000 ₫
17
Hãng sản xuất: BOSSER / Kích thước giấy tối đa: A3 / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 10 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 6 /
1.050.000 ₫
18
Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 8 tờ Trọng lượng (kg): 2 /
1.200.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Binmaxx / Kích thước giấy tối đa: 300 x 300mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 300 tờ Trọng lượng (kg): 0 /
1.900.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Binmaxx / Kích thước giấy tối đa: 300 x 300mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 400 tờ / Hệ thống kiểm soát: -, / Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 0 /
1.950.000 ₫
21
Hãng sản xuất: YUNGUANG / Kích thước giấy tối đa: 480x480mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: - / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 20 /
2.100.000 ₫
22
Hãng sản xuất: - / Kích thước giấy tối đa: 300 x 300mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 300 tờ / Hệ thống kiểm soát: -, / Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 20 /
2.100.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Binmaxx / Kích thước giấy tối đa: 450 x 450mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 400 tờ / Hệ thống kiểm soát: -, / Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 334185 /
2.100.000 ₫
24
Hãng sản xuất: BOSSER / Kích thước giấy tối đa: 300 x 300mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 400 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 18 /
2.120.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Kích thước giấy tối đa: 450 x 450mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 400 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 17 /
2.150.000 ₫
26
Hãng sản xuất: YUNGUANG / Kích thước giấy tối đa: 410-430mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 400 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 26.5 /
2.350.000 ₫
27
Hãng sản xuất: BOSSER / Kích thước giấy tối đa: 410-430mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 400 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 26.5 /
2.550.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Roll&Blade / Kích thước giấy tối đa: 410-430mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 10 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 5.5 /
3.850.000 ₫
29
Hãng sản xuất: - / Kích thước giấy tối đa: - / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: - / Hệ thống kiểm soát: -, / Nguồn điện: 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 8.5 /
4.300.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Binmaxx / Kích thước giấy tối đa: 300 x 300mm Trọng lượng (kg): 23 /
4.750.000 ₫
31
Hãng sản xuất: BOSSER / Kích thước giấy tối đa: A4 / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 400 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 28 /
5.250.000 ₫
32
Hãng sản xuất: BOSSER / Kích thước giấy tối đa: 410-430mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 400 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 35.5 /
6.200.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Roll&Blade / Kích thước giấy tối đa: A2 / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 10 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 7.5 /
6.300.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Roll&Blade / Kích thước giấy tối đa: A0 / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 10 tờ / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 14 /
15.700.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Binmaxx / Kích thước giấy tối đa: 450 x 450mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 400 tờ / Hệ thống kiểm soát: -, / Nguồn điện: 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 0 /
16.500.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Binmaxx / Kích thước giấy tối đa: 450 x 450mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 400 tờ / Hệ thống kiểm soát: -, / Nguồn điện: 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 0 /
17.800.000 ₫
37
Hãng sản xuất: KANSAI / Kích thước giấy tối đa: - / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: - / Hệ thống kiểm soát: Hệ thống cảm biến, Kiểm soát qua PC/ Nguồn điện: 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 146 /
23.700.000 ₫
38
Hãng sản xuất: KANSAI Trọng lượng (kg): 0 /
23.800.000 ₫
39
Hãng sản xuất: - / Kích thước giấy tối đa: 450 x 450mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 400 tờ / Hệ thống kiểm soát: Kiểm soát qua PC/ Nguồn điện: 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) / Công suất (W): 200 / Trọng lượng (kg): 120 /
26.800.000 ₫
40
Hãng sản xuất: H&H / Kích thước giấy tối đa: 500x850mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 1000 / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: - / Công suất (W): - / Trọng lượng (kg): 250 /
27.500.000 ₫
41
Hãng sản xuất: - / Kích thước giấy tối đa: 450 x 450mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: 500 tờ / Hệ thống kiểm soát: -, Kiểm soát qua PC/ Nguồn điện: 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) / Công suất (W): 200 / Trọng lượng (kg): 165 /
53.500.000 ₫
42
Hãng sản xuất: - / Kích thước giấy tối đa: 480x480mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: - / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 165 /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: - / Kích thước giấy tối đa: 480x480mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: - / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 165 /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: - / Kích thước giấy tối đa: 480x480mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: - / Hệ thống kiểm soát: -/ Nguồn điện: 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 165 /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: - / Kích thước giấy tối đa: 520 x 520mm / Lượng giấy tối đa 1 lần cắt: - Nguồn điện: 220V 50Hz ( 110V 60Hz ) / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 280 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >