• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 719.582
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
227 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Loại: Duỗi sắt tròn / Công suất (Kw): 0 / Đường kính uốn max (mm): 10 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
880.000 ₫
2
Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 0 / Đường kính uốn max (mm): 1 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 800 / Xuất xứ: Việt Nam /
970.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 4 / Đường kính uốn max (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 354 / Xuất xứ: China /
1.470.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 0 / Đường kính uốn max (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Loại: Duỗi sắt tròn / Công suất (Kw): 0 / Đường kính uốn max (mm): 8 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.780.000 ₫
6
Hãng sản xuất: HỒNG KÝ / Loại: Duỗi sắt tròn / Công suất (Kw): 750 / Đường kính uốn max (mm): 8 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.830.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Công suất (Kw): 0 / Đường kính uốn max (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.880.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Loại: Duỗi sắt tròn / Công suất (Kw): 0.75 / Đường kính uốn max (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Công suất (Kw): 0 / Đường kính uốn max (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.030.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Cơ khí Năng Lượng / Loại: Duỗi sắt tròn / Công suất (Kw): 0 / Đường kính uốn max (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
2.030.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Loại: Duỗi sắt tròn / Công suất (Kw): 1.5 / Đường kính uốn max (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.040.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Công suất (Kw): 0 / Đường kính uốn max (mm): 10 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.090.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Loại: Duỗi sắt tròn / Công suất (Kw): 2200 / Đường kính uốn max (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.090.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Loại: Duỗi sắt tròn / Công suất (Kw): 0.75 / Đường kính uốn max (mm): 10 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.090.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Loại: - / Công suất (Kw): 0 / Đường kính uốn max (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.100.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 0 / Đường kính uốn max (mm): 8 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.330.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Loại: Duỗi sắt tròn / Công suất (Kw): 3 / Đường kính uốn max (mm): 8 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.630.000 ₫
18
Loại: Duỗi sắt tròn / Công suất (Kw): 2 / Đường kính uốn max (mm): 25 / Độ ồn (dB): 5 / Trọng lượng (kg): 12 /
2.680.000 ₫
19
Loại: Duỗi sắt tròn / Công suất (Kw): 3 / Đường kính uốn max (mm): 6 / Độ ồn (dB): 5 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.850.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Việt Nhật / Công suất (Kw): 0 / Đường kính uốn max (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.170.000 ₫
21
Hãng sản xuất: - / Loại: Duỗi sắt tròn / Công suất (Kw): 2 / Đường kính uốn max (mm): 6 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.460.000 ₫
22
Loại: Duỗi sắt tròn / Công suất (Kw): 2 / Đường kính uốn max (mm): 25 / Độ ồn (dB): 5 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.490.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Lanhu / Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 3.3 / Đường kính uốn max (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.700.000 ₫
24
Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 0 / Đường kính uốn max (mm): 35 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 100 /
3.755.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 2.2 / Đường kính uốn max (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 150 / Xuất xứ: China /
3.940.000 ₫
26
Hãng sản xuất: - / Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 2.2 / Đường kính uốn max (mm): 16 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.100.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Changge Huaqiang / Loại: - / Công suất (Kw): 4 / Đường kính uốn max (mm): 18 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 80 / Xuất xứ: China /
4.100.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Hà Nam / Loại: - / Công suất (Kw): 2 / Đường kính uốn max (mm): 20 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 150 / Xuất xứ: China /
4.220.000 ₫
29
Hãng sản xuất: - / Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 2.2 / Đường kính uốn max (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 150 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.290.000 ₫
30
Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 2.2 / Đường kính uốn max (mm): 16 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 83 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.840.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Long Li Lai / Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 2.2 / Đường kính uốn max (mm): 4 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 150 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.900.000 ₫
32
Hãng sản xuất: - / Loại: Duỗi sắt tròn / Công suất (Kw): 0 / Đường kính uốn max (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
5.070.000 ₫
33
Hãng sản xuất: - / Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 3 / Đường kính uốn max (mm): 32 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 310 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.130.000 ₫
34
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Công suất (Kw): 3 / Đường kính uốn max (mm): 40 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
5.200.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Shijixing / Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 3 / Đường kính uốn max (mm): 40 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 320 / Xuất xứ: China /
5.250.000 ₫
36
Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 0 / Đường kính uốn max (mm): 60 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 53 /
5.300.000 ₫
37
Hãng sản xuất: - / Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 3 / Đường kính uốn max (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 235 / Xuất xứ: China /
5.420.000 ₫
38
Hãng sản xuất: TCVN / Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 0 / Đường kính uốn max (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.540.000 ₫
39
Hãng sản xuất: - / Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 3 / Đường kính uốn max (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 232 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.640.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 3 / Đường kính uốn max (mm): 40 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 225 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.750.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Gia Phát / Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 2 / Đường kính uốn max (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 150 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.790.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Hà Nam / Loại: - / Công suất (Kw): 3 / Đường kính uốn max (mm): 40 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
5.840.000 ₫
43
Hãng sản xuất: - / Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 3 / Đường kính uốn max (mm): 40 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 330 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.900.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Gute / Loại: - / Công suất (Kw): 3 / Đường kính uốn max (mm): 32 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 320 / Xuất xứ: China /
6.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Juba / Loại: Uốn sắt / Công suất (Kw): 3 / Đường kính uốn max (mm): 32 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 350 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.340.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  >