• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 740.816
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
141 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
91
Hãng sản xuất: Betex / Loại: Bơm cảo thủy lực / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Áp suất bơm nạp (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Lưu lượng riêng của bơm nạp (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (v/p): 0 / Vận tốc nhỏ nhất (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
324.570.000 ₫
92
Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Áp suất bơm nạp (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Lưu lượng riêng của bơm nạp (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (v/p): 0 / Vận tốc nhỏ nhất (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
378.900.000 ₫
93
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
94
Hãng sản xuất: Asada / Loại: - / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Áp suất bơm nạp (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Lưu lượng riêng của bơm nạp (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (v/p): 0 / Vận tốc nhỏ nhất (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 15.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
95
Hãng sản xuất: Asada / Loại: - / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Áp suất bơm nạp (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Lưu lượng riêng của bơm nạp (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (v/p): 0 / Vận tốc nhỏ nhất (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 15.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
96
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
97
Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
98
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 26 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
99
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
100
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 31 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
101
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 37 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
102
Hãng sản xuất: Tecpos / Loại: - / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 700 / Áp suất bơm nạp (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Lưu lượng riêng của bơm nạp (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (v/p): 0 / Vận tốc nhỏ nhất (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
103
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 59 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
104
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 54 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
105
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 59 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
106
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
107
Hãng sản xuất: Izumi / Loại: Bơm thủy lực điện / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 685 / Áp suất bơm nạp (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Lưu lượng riêng của bơm nạp (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (v/p): 3600 / Vận tốc nhỏ nhất (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
108
Hãng sản xuất: NACHI / Loại: Bơm thủy lực tích hợp / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Áp suất bơm nạp (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 100 / Lưu lượng riêng của bơm nạp (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (v/p): 1800 / Vận tốc nhỏ nhất (v/p): 500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
109
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 11.1 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
110
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
111
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
112
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
113
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 29 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
114
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
115
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
116
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
117
Trọng lượng (kg): 26 / Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
118
Hãng sản xuất: Tecpos / Loại: - / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 700 / Áp suất bơm nạp (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Lưu lượng riêng của bơm nạp (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (v/p): 0 / Vận tốc nhỏ nhất (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
119
Hãng sản xuất: NACHI / Loại: Bơm thủy lực tích hợp / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Áp suất bơm nạp (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 45 / Lưu lượng riêng của bơm nạp (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (v/p): 2000 / Vận tốc nhỏ nhất (v/p): 500 / Trọng lượng (kg): 36 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
120
Hãng sản xuất: TLP / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
121
Hãng sản xuất: TLP / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
122
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
123
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 10.8 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
124
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 5.7 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
125
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
126
Hãng sản xuất: Nitto Kohki / Loại: Bơm thủy lực tích hợp / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Áp suất bơm nạp (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Lưu lượng riêng của bơm nạp (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (v/p): 0 / Vận tốc nhỏ nhất (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
127
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
128
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
129
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 37 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
130
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
131
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
132
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
133
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
134
Hãng sản xuất: Bega / Loại: Bơm thủy lực điện / Áp suất định mức (bar): 700 / Áp suất lớn nhất (bar): 700 / Áp suất bơm nạp (bar): 700 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0.26 / Lưu lượng riêng của bơm nạp (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (v/p): 0 / Vận tốc nhỏ nhất (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 31 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
135
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
Trang:  <  1  2  3  4  >