• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 714.890
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
30 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 0 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.950.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Quay tay / Lưu lượng (L/min): 0 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Nhật /
3.850.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Dukshin / Kiểu bơm: Nhấn thả / Lưu lượng (L/min): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
4.200.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Piusi / Kiểu bơm: Cánh gạt / Lưu lượng (L/min): 56 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italia /
5.150.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 65 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
8.230.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Cheonsei / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
12.300.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Cheonsei / Lưu lượng (L/min): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
12.579.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Cheonsei / Lưu lượng (L/min): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
13.999.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 80 / Trọng lượng (kg): 3.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
14.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Piusi / Lưu lượng (L/min): 25 / Trọng lượng (kg): 35 / Xuất xứ: Ý /
15.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 55 / Trọng lượng (kg): 4.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
16.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 50 / Trọng lượng (kg): 5.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
17.600.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 35 / Trọng lượng (kg): 5.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
20.200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 50 / Trọng lượng (kg): 4.4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
20.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Cheonsei / Lưu lượng (L/min): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
20.949.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Cheonsei / Lưu lượng (L/min): 7 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
22.349.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Cheonsei / Lưu lượng (L/min): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
23.079.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Cheonsei / Lưu lượng (L/min): 7 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
24.539.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 70 / Trọng lượng (kg): 4.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
27.500.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 40 / Trọng lượng (kg): 7.8 / Xuất xứ: Nhật Bản /
34.200.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: - / Lưu lượng (L/min): 10 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Nhật /
37.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: - / Lưu lượng (L/min): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật /
39.800.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 35 / Trọng lượng (kg): 7.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
40.300.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 30 / Trọng lượng (kg): 6.1 / Xuất xứ: Nhật Bản /
46.900.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 65 / Trọng lượng (kg): 5.8 / Xuất xứ: Nhật Bản /
48.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Piusi / Kiểu bơm: - / Lưu lượng (L/min): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italia /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Piusi / Kiểu bơm: - / Lưu lượng (L/min): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italia /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 55 / Trọng lượng (kg): 5.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Piusi / Kiểu bơm: - / Lưu lượng (L/min): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italia /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: - / Lưu lượng (L/min): 65 / Trọng lượng (kg): 4.4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng