• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 924.195
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
68 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Varem / Kiểu lắp đặt: - / Dung tích (lít): 20 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
780.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Ngang / Dung tích (lít): 24 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.150.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 35 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 50 / Áp lực hoạt động (bar): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.350.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Varem / Kiểu lắp đặt: - / Dung tích (lít): 60 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
3.700.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 100 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
4.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 18 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
5.700.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Varem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 100 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
5.850.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 60 / Áp lực hoạt động (bar): 16 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
6.350.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Varem / Kiểu lắp đặt: - / Dung tích (lít): 200 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
6.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Ngang / Dung tích (lít): 18 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
6.850.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 24 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
7.150.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 200 / Áp lực hoạt động (bar): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
7.350.000 ₫
14
Hãng sản xuất: AQUASYSTEM / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 80 / Áp lực hoạt động (bar): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
8.300.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Varem / Kiểu lắp đặt: - / Dung tích (lít): 300 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
8.750.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Varem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 100 / Áp lực hoạt động (bar): 16 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
8.850.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 200 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
9.200.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Varem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 200 / Áp lực hoạt động (bar): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
9.300.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 100 / Áp lực hoạt động (bar): 16 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
9.400.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 300 / Áp lực hoạt động (bar): 16 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
11.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 300 / Áp lực hoạt động (bar): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
11.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Varem / Kiểu lắp đặt: - / Dung tích (lít): 200 / Áp lực hoạt động (bar): 16 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
12.300.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 200 / Áp lực hoạt động (bar): 16 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
15.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Varem / Kiểu lắp đặt: - / Dung tích (lít): 300 / Áp lực hoạt động (bar): 16 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
15.250.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 400 / Áp lực hoạt động (bar): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
16.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 500 / Áp lực hoạt động (bar): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
16.300.000 ₫
27
Hãng sản xuất: AQUASYSTEM / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 300 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
18.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: AQUASYSTEM / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 500 / Áp lực hoạt động (bar): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
19.500.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 500 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
20.400.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 600 / Áp lực hoạt động (bar): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
21.500.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Varem / Kiểu lắp đặt: - / Dung tích (lít): 500 / Áp lực hoạt động (bar): 16 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
23.150.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Varem / Kiểu lắp đặt: - / Dung tích (lít): 750 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
24.500.000 ₫
33
Hãng sản xuất: AQUASYSTEM / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 300 / Áp lực hoạt động (bar): 16 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
27.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 500 / Áp lực hoạt động (bar): 16 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
33.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 750 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
34.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: AQUASYSTEM / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): - / Áp lực hoạt động (bar): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
35.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: - / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 1000 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
43.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: AQUASYSTEM / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 1000 / Áp lực hoạt động (bar): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
43.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: AQUASYSTEM / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 1000 / Áp lực hoạt động (bar): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
45.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 1000 / Áp lực hoạt động (bar): 16 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
45.500.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Ngang / Dung tích (lít): 24 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
49.500.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 750 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
50.300.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 750 / Áp lực hoạt động (bar): 16 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
55.500.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 1000 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
55.500.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Aquaystem / Kiểu lắp đặt: Đứng / Dung tích (lít): 1000 / Áp lực hoạt động (bar): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
60.800.000 ₫
Trang:  1  2  >