• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 924.147
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
97 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 240 / Công suất tối đa (W): 4000 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 2200 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
240.000 ₫
2
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 0 / Công suất tối đa (W): 0 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.620.000 ₫
3
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 50 / Công suất tối đa (W): 730 / Dung tích bình chứa nước (lít): 6 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
5.230.000 ₫
4
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 58 / Công suất tối đa (W): 730 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
6.370.000 ₫
5
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 58 / Công suất tối đa (W): 8000 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 520 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.390.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 0 / Công suất tối đa (W): 0 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 1800 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
6.390.000 ₫
7
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 30 / Công suất tối đa (W): 0 / Dung tích bình chứa nước (lít): 6 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 21 / Xuất xứ: - /
6.890.000 ₫
8
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 30 / Công suất tối đa (W): 1030 / Dung tích bình chứa nước (lít): 6 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 250 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 21 / Xuất xứ: Nhật Bản /
7.240.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 480 / Công suất tối đa (W): 8900 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 65 / Trọng lượng (kg): 260 / Xuất xứ: - /
7.320.000 ₫
10
Hãng sản xuất: WETKING / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 58 / Công suất tối đa (W): 800 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.930.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 50 / Công suất tối đa (W): 730 / Dung tích bình chứa nước (lít): 6 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
8.240.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Harison / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 45 / Công suất tối đa (W): 720 / Dung tích bình chứa nước (lít): 9 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 58 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Thái Lan /
9.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 70 / Công suất tối đa (W): 728 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 580 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 42.7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
10.590.000 ₫
14
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 70 / Công suất tối đa (W): 1125 / Dung tích bình chứa nước (lít): 6 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 250 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 43 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.990.000 ₫
15
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 90 / Công suất tối đa (W): 1125 / Dung tích bình chứa nước (lít): 6 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 250 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Nhật Bản /
12.250.000 ₫
16
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 90 / Công suất tối đa (W): 1125 / Dung tích bình chứa nước (lít): 6 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 250 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
12.900.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 90 / Công suất tối đa (W): 1150 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 1100 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
13.290.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 105 / Công suất tối đa (W): 1500 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 980 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 49.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
13.300.000 ₫
19
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 0 / Công suất tối đa (W): 1320 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 1100 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
13.780.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 0 / Công suất tối đa (W): 2000 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 1350 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
14.110.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Aikyo / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 50 / Công suất tối đa (W): 900 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 37 / Xuất xứ: Nhật Bản /
14.200.000 ₫
22
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 120 / Công suất tối đa (W): 1520 / Dung tích bình chứa nước (lít): 6 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 700 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 52 / Xuất xứ: Trung Quốc /
15.590.000 ₫
23
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 70 / Công suất tối đa (W): 1125 / Dung tích bình chứa nước (lít): 6 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 43 / Xuất xứ: - /
16.140.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 138 / Công suất tối đa (W): 1550 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 1300 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
16.490.000 ₫
25
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 120 / Công suất tối đa (W): 1520 / Dung tích bình chứa nước (lít): 6 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 52 / Xuất xứ: - /
16.610.000 ₫
26
Hãng sản xuất: AIKYO / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 0 / Công suất tối đa (W): 1500 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 1500 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 125 / Xuất xứ: Nhật Bản /
21.700.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Harison / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 150 / Công suất tối đa (W): 1600 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 900 / Độ ồn (dB): 57 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Thái Lan /
22.440.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 180 / Công suất tối đa (W): 2654 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 2200 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 137 / Xuất xứ: Nhật Bản /
22.540.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 0 / Công suất tối đa (W): 0 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 2200 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
26.140.000 ₫
30
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 180 / Công suất tối đa (W): 3050 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 1150 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: Nhật Bản /
29.690.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 192 / Công suất tối đa (W): 2800 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 2000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
33.220.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Aikyo / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 300 / Công suất tối đa (W): 3000 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 3000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 198 / Xuất xứ: Nhật Bản /
38.140.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 240 / Công suất tối đa (W): 5100 / Dung tích bình chứa nước (lít): 6 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 2200 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 130 / Xuất xứ: Nhật Bản /
40.190.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 168 / Công suất tối đa (W): 3200 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 2500 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
40.740.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 0 / Công suất tối đa (W): 0 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 1200 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
42.590.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Aikyo / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 300 / Công suất tối đa (W): 3200 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 3000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 220 / Xuất xứ: - /
48.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 360 / Công suất tối đa (W): 8900 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 65 / Trọng lượng (kg): 260 / Xuất xứ: Nhật Bản /
49.990.000 ₫
38
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 350 / Công suất tối đa (W): 7100 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 3000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 193 / Xuất xứ: - /
54.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 240 / Công suất tối đa (W): 5500 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 1800 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 165 / Xuất xứ: Thái Lan /
54.550.000 ₫
40
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 480 / Công suất tối đa (W): 8900 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 65 / Trọng lượng (kg): 260 / Xuất xứ: - /
55.990.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 240 / Công suất tối đa (W): 5900 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 1800 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 165 / Xuất xứ: Thái Lan /
58.400.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Aikyo / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 435 / Công suất tối đa (W): 4500 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 4500 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 280 / Xuất xứ: - /
58.740.000 ₫
43
Hãng sản xuất: FUJIE / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 480 / Công suất tối đa (W): 8900 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 65 / Trọng lượng (kg): 260 / Xuất xứ: Nhật Bản /
58.920.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 0 / Công suất tối đa (W): 0 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 1800 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
58.990.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Aikyo / Công suất hút ẩm (lít/ngày): 300 / Công suất tối đa (W): 3400 / Dung tích bình chứa nước (lít): 0 / Lưu lượng khí (m3/giờ): 3000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 240 / Xuất xứ: - /
63.890.000 ₫
Trang:  1  2  3  >