• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 952.628
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
199 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: KOCU / Loại: Máy hút dầu thải / Áp suất danh định (Mpa): 1 / Trọng lượng máy (Kg): 20 / Xuất xứ: Trung Quốc /
350.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Yato / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 /
390.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 40 / Trọng lượng máy (Kg): 0.9 / Xuất xứ: Trung Quốc /
529.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Zuzuki / Loại: bơm dầu bằng tay / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 5.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
580.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Stanley / Loại: Bơm mỡ bằng tay / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
586.300 ₫
6
Hãng sản xuất: Yato / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 /
839.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 10 / Xuất xứ: - /
990.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 15 /
1.140.000 ₫
9
Hãng sản xuất: LINCOLN / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
1.250.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng tay / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 10 / Xuất xứ: - /
1.300.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Yato / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 /
1.339.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 14 / Xuất xứ: - /
1.380.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng tay / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 15 / Xuất xứ: - /
1.550.000 ₫
14
Hãng sản xuất: MASADA / Loại: Bơm mỡ bằng tay / Áp suất danh định (Mpa): 5 / Trọng lượng máy (Kg): 12 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.560.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.590.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 17 / Xuất xứ: - /
2.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: Chính hãng /
2.100.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 24 / Trọng lượng máy (Kg): 17 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.150.000 ₫
19
Hãng sản xuất: MASADA / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 30 / Trọng lượng máy (Kg): 12 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.190.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 48 / Trọng lượng máy (Kg): 21 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.400.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: bơm dầu bằng tay / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.470.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 30 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.550.000 ₫
23
Loại: Bơm mỡ bằng tay / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 11.5 /
2.580.000 ₫
24
Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 /
2.730.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.730.000 ₫
26
Hãng sản xuất: - / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.900.000 ₫
27
Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 /
2.950.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 30 / Trọng lượng máy (Kg): 20 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.030.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.200.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 20 / Xuất xứ: - /
3.200.000 ₫
31
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 2.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.300.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 30 / Trọng lượng máy (Kg): 15.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.300.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 10 / Xuất xứ: - /
3.350.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 32 / Trọng lượng máy (Kg): 22 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.400.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.400.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 21 / Xuất xứ: - /
3.450.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm dầu / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: Chính hãng /
3.450.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 19 / Xuất xứ: - /
3.470.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 21 / Xuất xứ: - /
3.490.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 30 / Trọng lượng máy (Kg): 21 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.500.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.540.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.590.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 30 / Trọng lượng máy (Kg): 28 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.600.000 ₫
44
Hãng sản xuất: HIDI / Loại: Bơm mỡ bằng tay / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.730.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 21 / Xuất xứ: - /
3.750.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >