• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 749.726
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
81 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Sincon / Loại: - / Trọng lượng máy (kg): 0.43 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
8.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Sincon / Loại: 5 tia / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
3.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Sincon / Loại: 8 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.25 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
2.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Sincon / Loại: - / Trọng lượng máy (kg): 2 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
18.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Sincon / Loại: 3 tia / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
6.400.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Sincon / Loại: 3 tia / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
5.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Sincon / Loại: - / Trọng lượng máy (kg): 1.74 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
5.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Tcvn / Loại: 3 tia / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
597.000 ₫
9
Hãng sản xuất: GEO-Fennel / Loại: 8 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.8 / Xuất xứ: Germany /
3.950.000 ₫
10
Hãng sản xuất: GEO-Fennel / Loại: 6 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.6 / Xuất xứ: Germany /
5.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: GEO-Fennel / Loại: 5 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.1 / Xuất xứ: Germany /
3.300.000 ₫
12
Hãng sản xuất: GEO-Fennel / Loại: 4 tia / Trọng lượng máy (kg): 1 / Xuất xứ: Germany /
6.200.000 ₫
13
Hãng sản xuất: GEO-Fennel / Loại: 3 tia / Trọng lượng máy (kg): 0.86 / Xuất xứ: Germany /
4.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: GEO-Fennel / Loại: 3 tia / Trọng lượng máy (kg): 0.86 / Xuất xứ: Germany /
5.300.000 ₫
15
Hãng sản xuất: GEO-Fennel / Loại: 2 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.1 / Xuất xứ: Germany /
6.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: GEO-Fennel / Loại: 2 tia / Trọng lượng máy (kg): 0.8 / Xuất xứ: Germany /
2.900.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Sincon / Loại: - / Trọng lượng máy (kg): 1.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
3.400.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: 5 tia / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.100.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: 8 tia / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
22.428.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: 6 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
14.931.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Tcvn / Loại: 6 tia / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
4.179.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Tcvn / Loại: 4 tia / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
2.300.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Tcvn / Loại: 6 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
6.232.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Tcvn / Loại: 6 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.2 / Xuất xứ: Japan /
5.200.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Tcvn / Loại: 2 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.09 / Xuất xứ: Nhật Bản /
7.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Tcvn / Loại: 9 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.4 / Xuất xứ: Japan /
9.200.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Tcvn / Loại: 4 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.2 / Xuất xứ: Japan /
19.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Tcvn / Loại: 4 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.2 / Xuất xứ: Japan /
3.570.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Tcvn / Loại: 4 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.2 / Xuất xứ: Japan /
4.350.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Tcvn / Loại: 6 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.4 / Xuất xứ: Japan /
4.800.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Tcvn / Loại: 6 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
8.800.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Tcvn / Loại: 9 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.4 / Xuất xứ: Japan /
14.379.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Tcvn / Loại: 6 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.2 / Xuất xứ: Japan /
10.179.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Tcvn / Loại: 2 tia / Trọng lượng máy (kg): 350 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.839.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Tcvn / Loại: 6 tia / Trọng lượng máy (kg): 800 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.970.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Spectra Precision / Loại: - / Trọng lượng máy (kg): 3.1 / Xuất xứ: - /
27.500.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Sincon / Loại: 5 tia / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.300.000 ₫
38
Hãng sản xuất: SHINWA / Loại: 8 tia / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
16.600.000 ₫
39
Hãng sản xuất: SHINWA / Loại: 4 tia / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
9.900.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Fukuda / Loại: 9 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.4 / Xuất xứ: Japan /
10.000.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Fukuda / Trọng lượng máy (kg): 1.4 / Xuất xứ: Japan /
13.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Fukuda / Loại: 4 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
6.500.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Fukuda / Loại: 4 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.2 / Xuất xứ: Japan /
4.500.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Fukuda / Loại: 4 tia / Trọng lượng máy (kg): 1.2 / Xuất xứ: Japan /
7.100.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Fukuda / Loại: 5 tia / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
2.100.000 ₫
Trang:  1  2  >