• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 952.106
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
29 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Asada / Loại: - / Công suất (HP): 0 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 30 / Xuất xứ: Nhật Bản /
28.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Asada / Loại: - / Công suất (HP): 0 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 42 / Xuất xứ: Nhật Bản /
33.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Asada / Loại: - / Công suất (HP): 0 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 32 / Xuất xứ: Nhật Bản /
33.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Asada / Loại: - / Công suất (HP): 0 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 62 / Xuất xứ: Nhật Bản /
84.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Công suất (HP): 0.44 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 160 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Công suất (HP): 3 / Hành trình cưa (mm): 135 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 600 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Công suất (HP): 4.59 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 1100 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Công suất (HP): 6 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 1200 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Công suất (HP): 6 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 1450 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Công suất (HP): 2 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 520 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: - / Loại: Thủy lực / Công suất (HP): 2 / Hành trình cưa (mm): 140 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 482 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: - / Loại: Thủy lực / Công suất (HP): 2 / Hành trình cưa (mm): 140 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 645 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: - / Loại: Thủy lực / Công suất (HP): 3 / Hành trình cưa (mm): 160 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 800 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: - / Loại: Thủy lực / Công suất (HP): 2 / Hành trình cưa (mm): 140 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 545 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: - / Loại: Thủy lực / Công suất (HP): 2 / Hành trình cưa (mm): 140 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 580 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: - / Loại: Thủy lực / Công suất (HP): 2 / Hành trình cưa (mm): 140 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 660 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: SJMC / Loại: - / Công suất (HP): 1 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 180 / Xuất xứ: Trung Quôc /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Thủy lực / Công suất (HP): 4.34 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 1200 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Saw king / Loại: - / Công suất (HP): 3 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 800 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: - / Loại: Thủy lực / Công suất (HP): 1 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 1400 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 325 / Xuất xứ: Ấn Độ /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: - / Loại: Thủy lực / Công suất (HP): 1 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 1400 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 335 / Xuất xứ: Ấn Độ /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: - / Loại: Thủy lực / Công suất (HP): 2 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 1440 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 450 / Xuất xứ: Ấn Độ /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: - / Loại: Thủy lực / Công suất (HP): 2 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 1440 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 650 / Xuất xứ: Ấn Độ /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: - / Loại: Thủy lực / Công suất (HP): 5 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 960 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 1200 / Xuất xứ: Ấn Độ /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: - / Loại: Thủy lực / Công suất (HP): 0.33 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 77 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: - / Loại: Thủy lực / Công suất (HP): 0.5 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 120 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Beaver / Loại: - / Công suất (HP): 0 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 53 /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Beaver / Công suất (HP): 0 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 62 /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Beaver / Công suất (HP): 0 / Hành trình cưa (mm): 0 / Số lần hành trình lưỡi cưa: 0 / Tốc độ lưỡi cưa (prm): 0 / Dung tích làm mát (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng