• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 952.610
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
32 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Cường Phát / Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Trọng lượng (kg): 23 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.600.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Máy Thực Phẩm Xanh / Loại: Xay nghiền cua, ốc / Năng suất (kg/h): 20 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 27 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.750.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.900.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Năng suất (kg/h): 1000 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.100.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Cường Phát / Loại: - / Năng suất (kg/h): 200 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.300.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Cường Phát / Loại: - / Năng suất (kg/h): 200 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.500.000 ₫
7
Năng suất (kg/h): 200 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Trọng lượng (kg): 54 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy nghiền ngô, thóc, gạo, sắn khô / Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Tốc độ (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Bình Quân / Loại: - / Năng suất (kg/h): 500 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Bình Quân / Năng suất (kg/h): 200 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Trọng lượng (kg): 56 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.900.000 ₫
11
Loại: - / Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Tốc độ (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Tốc độ (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Loại: Nghiền ngô sắn củ mì, nghiền thuốc bắc, nghiền cá có độ ẩm cao, cá khô / Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Bình Quân / Loại: - / Năng suất (kg/h): 500 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Năng suất (kg/h): 700 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.300.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Bình Quân / Loại: - / Năng suất (kg/h): 500 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.300.000 ₫
17
Năng suất (kg/h): 100 / Công suất động cơ (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 110 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.700.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Cường Phát / Loại: - / Năng suất (kg/h): 1000 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 110 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đinh Văn Giang / Loại: Nghiền ngô sắn củ mì, nghiền thuốc bắc, nghiền cá có độ ẩm cao, cá khô / Năng suất (kg/h): 150 / Xuất xứ: - /
8.700.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Loại: Nghiền ngô sắn củ mì, nghiền thuốc bắc, nghiền cá có độ ẩm cao, cá khô / Năng suất (kg/h): 2000 / Công suất động cơ (kW): 20 / Tốc độ (v/p): 1400 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
16.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Bình Quân / Loại: - / Năng suất (kg/h): 500 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Bình Quân / Loại: - / Năng suất (kg/h): 500 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy nghiền ngô, thóc, gạo, sắn khô / Năng suất (kg/h): 200 / Công suất động cơ (kW): 3.5 / Tốc độ (v/p): 2900 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Cường Phát / Loại: - / Năng suất (kg/h): 1000 / Công suất động cơ (kW): 0 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 95 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Đinh Văn Giang / Loại: Nghiền ngô sắn củ mì, nghiền thuốc bắc, nghiền cá có độ ẩm cao, cá khô / Năng suất (kg/h): 250 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: Bình Quân / Loại: - / Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Tốc độ (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Năng suất (kg/h): 500 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
28
Năng suất (kg/h): 1000 / Công suất động cơ (kW): 10 / Tốc độ (v/p): 4500 / Trọng lượng (kg): 110 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Bình Quân / Loại: - / Năng suất (kg/h): 1000 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Năng suất (kg/h): 1800 / Công suất động cơ (kW): 32 / Tốc độ (v/p): 4500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: Cường Phát / Năng suất (kg/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Năng suất (kg/h): 50 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng