• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 923.706
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
51 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Bình Quân / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 25 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.300.000 ₫
2
Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 25 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Bình Quân / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.800.000 ₫
4
Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Công Ty TNHH Tân Thiên Phú / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 70 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.780.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Công Ty TNHH Tân Thiên Phú / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 70 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.290.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Minh Quang / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 80 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.300.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Toàn Phát / Năng suất (kg/h): 150 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.300.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 300 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Toàn Phát / Năng suất (kg/h): 150 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.700.000 ₫
11
Năng suất (kg/h): 80 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.790.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Bình Minh / Năng suất (kg/h): 200 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Năng suất (kg/h): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.130.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Bình Quân / Năng suất (kg/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 120 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.500.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 1200 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.900.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Toàn Phát / Năng suất (kg/h): 300 / Xuất xứ: Việt Nam /
11.400.000 ₫
18
Năng suất (kg/h): 200 / Xuất xứ: Việt Nam /
11.800.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
11.800.000 ₫
20
Năng suất (kg/h): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
12.290.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Bình Quân / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 200 / Xuất xứ: Việt Nam /
12.300.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Bình Quân / Năng suất (kg/h): 400 / Xuất xứ: Việt Nam /
14.000.000 ₫
23
Năng suất (kg/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
15.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Bình Minh / Năng suất (kg/h): 400 / Xuất xứ: Việt Nam /
19.500.000 ₫
25
Năng suất (kg/h): 250 / Xuất xứ: Việt Nam /
19.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Cường Phát / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 300 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
27
Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 1000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 300 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 80 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 80 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 110 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 110 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 280 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 250 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 350 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 350 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 700 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 700 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 850 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 850 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 1000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 1100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >