• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 721.137
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
102 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Bình Quân / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 25 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.300.000 ₫
2
Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 25 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Bình Quân / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.800.000 ₫
4
Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Cường Phát / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Bình Quân / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.470.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Bình Quân / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.708.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Bình Quân / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.780.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Công Ty TNHH Tân Thiên Phú / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 70 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.780.000 ₫
10
Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 25 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.800.000 ₫
11
Năng suất (kg/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Anh Khoa / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Công Ty TNHH Tân Thiên Phú / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 70 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.290.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Minh Quang / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 80 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.300.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Bình Quân / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.480.000 ₫
16
Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 200 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
17
Năng suất (kg/h): 150 /
6.200.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Bình Quân / Năng suất (kg/h): 80 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.200.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Bình Minh / Năng suất (kg/h): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.200.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Anh Khoa / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 70 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.500.000 ₫
21
Năng suất (kg/h): 80 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.100.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Toàn Phát / Năng suất (kg/h): 150 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.300.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Cường Phát / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 70 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.480.000 ₫
24
Năng suất (kg/h): 150 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 300 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Bình Quân / Năng suất (kg/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.650.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Toàn Phát / Năng suất (kg/h): 150 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.700.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Bình Minh / Năng suất (kg/h): 150 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.700.000 ₫
29
Năng suất (kg/h): 80 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.790.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Bình Minh / Năng suất (kg/h): 250 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.900.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Bình Minh / Năng suất (kg/h): 200 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.900.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Bình Quân / Năng suất (kg/h): 200 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.900.000 ₫
33
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 900 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.900.000 ₫
34
Hãng sản xuất: - / Năng suất (kg/h): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.130.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Bình Quân / Năng suất (kg/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.200.000 ₫
36
Năng suất (kg/h): 200 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.500.000 ₫
37
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 120 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.500.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Bình Minh / Năng suất (kg/h): 120 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.700.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Bình Quân / Năng suất (kg/h): 80 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.700.000 ₫
40
Năng suất (kg/h): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.800.000 ₫
41
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 600 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.900.000 ₫
42
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy đùn ép cám viên nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản / Năng suất (kg/h): 1200 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.900.000 ₫
43
Năng suất (kg/h): 150 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.900.000 ₫
44
Năng suất (kg/h): 200 / Xuất xứ: Việt Nam /
9.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Bình Minh / Năng suất (kg/h): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
9.500.000 ₫
Trang:  1  2  3  >