• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 748.033
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
182 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Asian / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
5.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: APP / Công suất (W): 2200 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 24 / Xuất xứ: Taiwan /
5.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Asian / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
6.700.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Robinair / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 35 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8.19 / Xuất xứ: Mỹ /
6.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Robinair / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 170 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 16.1 / Xuất xứ: Mỹ /
7.800.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Huangzhen / Công suất (W): 180 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 16 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Huangzhen / Công suất (W): 370 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.700.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 370 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.200.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 550 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
5.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Alcatel / Công suất (W): 2200 / Lưu lượng (L/phút): 1400 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Pháp /
17.250.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Becker / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (L/phút): 400 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
10.900.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Becker / Công suất (W): 9000 / Lưu lượng (L/phút): 5000 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
20.800.000 ₫
13
Hãng sản xuất: BUSCH / Công suất (W): 3100 / Lưu lượng (L/phút): 1600 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
12.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: BUSCH / Công suất (W): 2200 / Lưu lượng (L/phút): 1050 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
11.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (L/phút): 500 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
6.900.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 75 / Lưu lượng (L/phút): 15 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 6 / Đường kính ống xả (mm): 6 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.300.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 30 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 160 / Lưu lượng (L/phút): 60 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 6 / Đường kính ống xả (mm): 6 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
10.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 20 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.800.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Hitachi / Công suất (W): 400 / Lưu lượng (L/phút): 130 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
12.340.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Hitachi / Công suất (W): 400 / Lưu lượng (L/phút): 168 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
9.800.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Orion / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (L/phút): 476 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
4.025.000 ₫
23
Hãng sản xuất: EDWARD / Công suất (W): 400 / Lưu lượng (L/phút): 250 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Anh /
4.850.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Sato / Công suất (W): 400 / Lưu lượng (L/phút): 150 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
5.175.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Shining / Công suất (W): 150 / Lưu lượng (L/phút): 40 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 33 / Đường kính ống hút (mm): 20 / Đường kính ống xả (mm): 20 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.700.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Shining / Công suất (W): 150 / Lưu lượng (L/phút): 34 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 33 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
880.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Hitachi / Công suất (W): 7500 / Lưu lượng (L/phút): 6000 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
10.300.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 70 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.600.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 42 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 6.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.800.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Alcatel / Công suất (W): 550 / Lưu lượng (L/phút): 420 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 32 / Xuất xứ: Pháp /
6.325.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Shinil / Công suất (W): 125 / Lưu lượng (L/phút): 32 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 18 / Đường kính ống hút (mm): 19 / Đường kính ống xả (mm): 19 / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: Korea /
1.950.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Shinil / Công suất (W): 250 / Lưu lượng (L/phút): 50 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 25 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Korea /
3.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Shinil / Công suất (W): 250 / Lưu lượng (L/phút): 50 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 25 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 15.5 / Xuất xứ: Korea /
2.030.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Shinil / Công suất (W): 250 / Lưu lượng (L/phút): 50 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 25 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 23 / Xuất xứ: Korea /
2.700.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Asian / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
6.800.000 ₫
36
Công suất (W): 370 / Lưu lượng (L/phút): 1400 / Hút sâu (mm): 30 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.600.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Asada / Công suất (W): 250 / Lưu lượng (L/phút): 51 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 2 / Đường kính ống hút (mm): 1 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 9.4 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.800.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Asada / Công suất (W): 375 / Lưu lượng (L/phút): 100 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 11.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
9.800.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Asian / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
7.800.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Asian / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
5.800.000 ₫
41
Hãng sản xuất: BlueStar / Công suất (W): 125 / Lưu lượng (L/phút): 34 / Hút sâu (mm): 9 / Tổng cột áp (m): 33 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
1.150.000 ₫
42
Hãng sản xuất: DAP / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (L/phút): 60 / Hút sâu (mm): 9 / Tổng cột áp (m): 47 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
3.800.000 ₫
43
Hãng sản xuất: DAP / Công suất (W): 600 / Lưu lượng (L/phút): 60 / Hút sâu (mm): 9 / Tổng cột áp (m): 40 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
3.600.000 ₫
44
Hãng sản xuất: DAP / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (L/phút): 80 / Hút sâu (mm): 9 / Tổng cột áp (m): 35 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
3.300.000 ₫
45
Hãng sản xuất: DAP / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (L/phút): 60 / Hút sâu (mm): 9 / Tổng cột áp (m): 47 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
3.700.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >