• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 709.982
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
26 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 55 / Trọng lượng máy (kg): 2300 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
2
Hãng sản xuất: HI-T / Loại máy: - / Công suất (kW): 11 / Trọng lượng máy (kg): 2500 / Xuất xứ: Việt nam /
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất: HI-T / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 45 / Trọng lượng máy (kg): 1800 / Xuất xứ: Việt nam /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: HI-T / Loại máy: - / Công suất (kW): 55 / Trọng lượng máy (kg): 2300 / Xuất xứ: Việt nam /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: HI-T / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 11 / Trọng lượng máy (kg): 1800 / Xuất xứ: Việt nam /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: HI-T / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 55 / Trọng lượng máy (kg): 2500 / Xuất xứ: Việt nam /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: HI-T / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 11 / Trọng lượng máy (kg): 2500 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: Linyi Jinlun / Loại máy: - / Công suất (kW): 10 / Trọng lượng máy (kg): 890 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Masakata / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 110 / Trọng lượng máy (kg): 4000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Masakata / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 90 / Trọng lượng máy (kg): 3500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 50 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 15 / Trọng lượng máy (kg): 400 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 22 / Trọng lượng máy (kg): 580 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 30 / Trọng lượng máy (kg): 800 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 45 / Trọng lượng máy (kg): 1300 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 75 / Trọng lượng máy (kg): 2200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 90 / Trọng lượng máy (kg): 3800 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Yufchina / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 22 / Trọng lượng máy (kg): 470 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 15 / Trọng lượng máy (kg): 450 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Bsrwood / Công suất (kW): 45 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Việt nam /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Bsrwood / Công suất (kW): 15 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Việt nam /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Công ty Sao Đỏ / Loại máy: - / Công suất (kW): 30 / Trọng lượng máy (kg): 15000 / Xuất xứ: Việt nam /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Máy ép viên nén mùn cưa / Công suất (kW): 15 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: BSR / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng