• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 925.230
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
19 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: MAXA / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
710.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 99 / Thời gian đọc thẻ: 0.2 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.100.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 1024 / Thời gian đọc thẻ: 0.2 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.900.000 ₫
4
Hãng sản xuất: SMART TECH / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 1000 / Số thẻ tích hợp: 1000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
1.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: MAGIC / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 200 / Số thẻ tích hợp: 100 / Thời gian đọc thẻ: 0.2 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.247.000 ₫
6
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 30000 / Thời gian đọc thẻ: 0.5 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.950.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 50 / Số thẻ tích hợp: 30 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0.4 / Xuất xứ: - /
3.250.000 ₫
8
Hãng sản xuất: SECURE / Chức năng: Đọc thẻ, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: 0.2 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.678.000 ₫
9
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 800 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.950.000 ₫
10
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 3000 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
4.450.000 ₫
11
Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Chức năng: Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 10000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
5.100.000 ₫
12
Hãng sản xuất: NITGEN / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 20000 / Số thẻ tích hợp: 5000 / Thời gian đọc thẻ: 0.1 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
5.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: SMART TECH / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 8000 / Số thẻ tích hợp: 8000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
7.100.000 ₫
14
Hãng sản xuất: NITGEN / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 67500 / Số thẻ tích hợp: 10000 / Thời gian đọc thẻ: 0.1 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
8.300.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Sunsecure / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
8.840.000 ₫
16
Hãng sản xuất: HONEYWELL / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 2000 / Số thẻ tích hợp: 10000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
13.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: XPT / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
48.700.000 ₫
18
Hãng sản xuất: MAXA / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: MAXA / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng