• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 952.658
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
193 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Công suất (W): 750 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 19 / Tốc độ không tải (rpm): 350 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 12000 / Trọng lượng (Kg): 23 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.134.000 ₫
2
Hãng sản xuất: KEN / Công suất (W): 1700 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 32 / Tốc độ không tải (rpm): 150 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
4.350.000 ₫
3
Hãng sản xuất: KEN / Công suất (W): 1200 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 23 / Tốc độ không tải (rpm): 330 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 13000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
4.450.000 ₫
4
Công suất (W): 1880 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 23 / Tốc độ không tải (rpm): 330 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 14000 / Trọng lượng (Kg): 23 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.485.000 ₫
5
Hãng sản xuất: KEN / Công suất (W): 1700 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 32 / Tốc độ không tải (rpm): 150 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.050.000 ₫
6
Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
7.790.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Tcvn / Công suất (W): 1000 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 25 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 16 / Xuất xứ: Trung Quốc /
8.439.000 ₫
8
Hãng sản xuất: KEN / Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 38 / Tốc độ không tải (rpm): 135 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15500 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
8.700.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1480 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 28 / Tốc độ không tải (rpm): 300 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 13800 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
8.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Cayken / Công suất (W): 1600 / Khả năng cắt (mm): 35 / Khả năng khoan (mm): 13 / Tốc độ không tải (rpm): 890 / Hành trình (mm): 150 / Lực kẹp (N): 15000 / Trọng lượng (Kg): 11 / Xuất xứ: Trung Quốc /
10.039.000 ₫
11
Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.670.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Cayken / Công suất (W): 1700 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 42 / Tốc độ không tải (rpm): 450 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
14.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 15 / Xuất xứ: Đài Loan /
15.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: REVO / Công suất (W): 850 / Khả năng cắt (mm): 32 / Khả năng khoan (mm): 13 / Tốc độ không tải (rpm): 690 / Hành trình (mm): 155 / Lực kẹp (N): 1000 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: United States /
16.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 900 / Khả năng cắt (mm): 12 / Khả năng khoan (mm): 12 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 160 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Germany /
16.500.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Tcvn / Công suất (W): 1500 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 25 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 20 / Xuất xứ: Trung Quốc /
16.579.000 ₫
17
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 35 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 650 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Taiwan /
17.300.000 ₫
18
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 75 / Khả năng khoan (mm): 19 / Tốc độ không tải (rpm): 500 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 32000 / Trọng lượng (Kg): 22 / Xuất xứ: Taiwan /
17.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1000 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 12.36 / Xuất xứ: Taiwan /
18.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 130 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 14.5 / Xuất xứ: - /
18.050.000 ₫
21
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1180 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 19 / Tốc độ không tải (rpm): 350 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 12000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
18.500.000 ₫
22
Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
18.970.000 ₫
23
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 75 / Khả năng khoan (mm): 50 / Tốc độ không tải (rpm): 380 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 32000 / Trọng lượng (Kg): 24.8 / Xuất xứ: Taiwan /
19.200.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Atoli / Công suất (W): 620 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 750 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 12.6 / Xuất xứ: Taiwan /
19.700.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Atoli / Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 18.5 / Xuất xứ: Taiwan /
19.800.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Atoli / Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 18.5 / Xuất xứ: Taiwan /
19.800.000 ₫
27
Công suất (W): 1500 / Khả năng cắt (mm): 30 / Khả năng khoan (mm): 30 / Tốc độ không tải (rpm): 460 / Hành trình (mm): 70 / Lực kẹp (N): 1500 / Trọng lượng (Kg): 9.9 / Xuất xứ: Đức /
20.200.000 ₫
28
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 127 / Khả năng khoan (mm): 16 / Tốc độ không tải (rpm): 130 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 14.5 / Xuất xứ: - /
20.200.000 ₫
29
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 450 / Hành trình (mm): 80 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 9.9 / Xuất xứ: Germany /
20.200.000 ₫
30
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 450 / Hành trình (mm): 80 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 9.9 / Xuất xứ: Germany /
21.000.000 ₫
31
Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
21.179.000 ₫
32
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1700 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 32 / Tốc độ không tải (rpm): 150 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
21.200.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Atoli / Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 37 / Xuất xứ: Taiwan /
22.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 1150 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 13 / Xuất xứ: Đức /
22.500.000 ₫
35
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1200 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 23 / Tốc độ không tải (rpm): 330 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 13000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
23.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Agp / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 50 / Khả năng khoan (mm): 140 / Tốc độ không tải (rpm): 450 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 17000 / Trọng lượng (Kg): 11.85 / Xuất xứ: - /
23.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1150 / Khả năng cắt (mm): 12 / Khả năng khoan (mm): 12 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 160 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 13 / Xuất xứ: Germany /
23.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Atoli / Công suất (W): 1500 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 350 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 20.39 / Xuất xứ: Taiwan /
23.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 50 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
23.800.000 ₫
40
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 2000 / Khả năng cắt (mm): 75 / Khả năng khoan (mm): 32 / Tốc độ không tải (rpm): 380 / Hành trình (mm): 150 / Lực kẹp (N): 32000 / Trọng lượng (Kg): 24.8 / Xuất xứ: Đài Loan /
24.000.000 ₫
41
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 40 / Khả năng khoan (mm): 16 / Tốc độ không tải (rpm): 450 / Hành trình (mm): 170 / Lực kẹp (N): 1100 / Trọng lượng (Kg): 11.5 / Xuất xứ: Anh /
24.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: REVO / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 35 / Tốc độ không tải (rpm): 650 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: United Kingdom /
24.000.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Asaki / Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 50 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 38 / Xuất xứ: Japan /
24.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: IRONMACK / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 35 / Khả năng khoan (mm): 50 / Tốc độ không tải (rpm): 620 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15000 / Trọng lượng (Kg): 12.6 / Xuất xứ: Taiwan /
24.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 16.39 /
24.479.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >