• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 923.713
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
56 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: DCA / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
2
Hãng sản xuất: DCA / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.020.000 ₫
3
Hãng sản xuất: DCA / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.260.000 ₫
4
Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.390.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Alien / Loại máy: Máy cân mực laser / Số tia: 0 / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.400.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Hitachi / Bán kính làm việc (mm): 20000 / Trọng lượng (kg): 1.1 /
1.560.000 ₫
7
Hãng sản xuất: DCA / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.650.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy: - / Số tia: 0 / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.3 / Xuất xứ: Germany /
1.680.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Sincon / Loại máy: Máy cân mực laser / Số tia: 5 / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.25 / Xuất xứ: Korea /
2.200.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Máy đo tia laser / Số tia: 1 / Bán kính làm việc (mm): 60000 / Trọng lượng (kg): 0.16 / Xuất xứ: China /
2.260.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Futian / Loại máy: Máy cân mực laser / Số tia: 5 / Bán kính làm việc (mm): 4000 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: China /
2.400.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Shinwa / Loại máy: Máy cân bằng Laser / Số tia: 2 / Bán kính làm việc (mm): 20 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.700.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy: Máy cân mực laser / Số tia: 0 / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: - /
2.990.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Laisai / Loại máy: Máy cân mực laser / Số tia: 5 / Bán kính làm việc (mm): 600 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.300.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Alien / Loại máy: Máy cân mực laser / Số tia: 0 / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.500.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy: Máy cân mực laser / Số tia: 5 / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.750.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Makita / Loại máy: Máy đo tia laser / Số tia: 0 / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.47 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.750.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy: Máy quét tia laser / Số tia: 2 / Bán kính làm việc (mm): 3000 / Trọng lượng (kg): 0.45 / Xuất xứ: Đức /
4.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy quét tia / Số tia: 3 / Bán kính làm việc (mm): 7000 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: - /
4.200.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Shijing / Loại máy: Máy cân mực laser / Số tia: 0 / Bán kính làm việc (mm): 15 / Trọng lượng (kg): 1.1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Bosch / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
4.639.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Leica / Loại máy: Máy cân mực laser / Số tia: 3 / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.31 / Xuất xứ: Switzerland /
4.800.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Máy thông tầng / Số tia: 0 / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.46 / Xuất xứ: China /
5.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy quét tia / Số tia: 5 / Bán kính làm việc (mm): 7000 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: - /
6.750.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy: Máy quét tia laser / Số tia: 2 / Bán kính làm việc (mm): 20 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Germany /
6.800.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Leica / Loại máy: Máy cân mực laser / Số tia: 5 / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.32 / Xuất xứ: Switzerland /
6.900.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Hilti / Loại máy: Máy đo tia laser / Số tia: 0 / Bán kính làm việc (mm): 70000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
6.900.000 ₫
28
Hãng sản xuất: - / Loại máy: - / Số tia: 0 / Bán kính làm việc (mm): 100000 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Italy /
8.500.000 ₫
29
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy quét tia / Số tia: 8 / Bán kính làm việc (mm): 10000 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: - /
9.570.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Fukuda / Loại máy: Máy cân bằng Laser / Số tia: 8 / Bán kính làm việc (mm): 50000 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Japan /
10.379.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Bosch / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.1 /
12.460.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy: Máy đo xoay Laser / Số tia: 0 / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: - /
12.800.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy: - / Số tia: 0 / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
13.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy: Máy cân mực laser / Số tia: 2 / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.1 / Xuất xứ: Đức /
13.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy thông tầng / Số tia: 0 / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: - /
14.400.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy: Máy cân mực laser / Số tia: 2 / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.1 / Xuất xứ: Đức /
14.600.000 ₫
37
Hãng sản xuất: - / Loại máy: - / Số tia: 0 / Bán kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
15.400.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Shinwa / Loại máy: Máy quét tia / Số tia: 2 / Bán kính làm việc (mm): 5000 / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: Japan /
16.010.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Shinwa / Loại máy: Máy quét tia / Số tia: 3 / Bán kính làm việc (mm): 5000 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Japan /
23.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Shinwa / Loại máy: Máy quét tia / Số tia: 5 / Bán kính làm việc (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Japan /
23.500.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Berger / Loại máy: Máy thông tầng / Số tia: 2 / Bán kính làm việc (mm): 200 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: United States /
24.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thông tầng / Số tia: 2 / Bán kính làm việc (mm): 105000 / Trọng lượng (kg): 14.5 / Xuất xứ: Japan /
25.000.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Shinwa / Loại máy: Máy quét tia / Số tia: 8 / Bán kính làm việc (mm): 14000 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Japan /
44.800.000 ₫
44
Hãng sản xuất: GPI / Loại máy: Máy đo tia laser / Số tia: 0 / Bán kính làm việc (mm): 15000 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: GPI / Loại máy: Máy đo tia laser / Số tia: 0 / Bán kính làm việc (mm): 15000 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >