• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 925.182
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
45 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: - /
2.720.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: Bán tự động / Chế độ cắt: Oxy / Số mỏ cắt: Hai mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Bán tự động / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.700.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 150 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: China /
5.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 800 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: - /
5.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Jadon / Loại máy: Bán tự động / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: Hai mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 200 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 85 /
5.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Jadon / Loại máy: Bán tự động / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: Hai mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 5 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 16 /
6.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: - /
6.000.000 ₫
9
Loại máy: Bán tự động / Số mỏ cắt: Hai mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.200.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: - /
6.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 11.5 / Xuất xứ: - /
6.700.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 10.19 / Xuất xứ: - /
8.050.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 9.8 / Xuất xứ: - /
8.300.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 26.5 / Xuất xứ: - /
10.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 8.19 / Xuất xứ: - /
11.790.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: Bán tự động / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
14.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: - /
15.990.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 23 / Xuất xứ: - /
17.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 28 / Xuất xứ: - /
18.300.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 7.5 / Xuất xứ: - /
18.400.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: - /
18.830.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: - /
21.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 29.5 / Xuất xứ: - /
21.200.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: - /
21.350.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 10.5 / Xuất xứ: - /
21.900.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: - /
30.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Koike / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 100 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 7.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
33.300.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: - /
33.800.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: - /
38.500.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: - /
55.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
174.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: - / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
360.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Welking / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 750 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Bán tự động / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 8.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: Welking / Loại máy: - / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 750 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 50 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: - / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 3000 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Koike / Loại máy: Tự động / Tốc độ cắt (mm/phút): 150 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 9.8 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Daesung / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 7.6 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: Koike / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 700 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 8.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
41
Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: Oxy / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: Yukwang / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 6.8 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: Lincomm / Loại máy: - / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 750 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng