• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 750.166
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
54 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: China /
1.730.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: China /
1.760.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: China /
1.770.000 ₫
4
Hãng sản xuất: TMT / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: - /
1.790.000 ₫
5
Hãng sản xuất: DCA / Công suất (KW): 1 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.280.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 24 / Xuất xứ: China /
2.300.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 19 / Xuất xứ: China /
2.830.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: China /
3.090.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 28 / Xuất xứ: - /
5.390.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 26 / Xuất xứ: China /
5.570.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 26 / Xuất xứ: - /
6.090.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 26 / Xuất xứ: China /
6.380.000 ₫
13
Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 28 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.400.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 26 / Xuất xứ: China /
8.690.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 27 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.900.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 27 / Xuất xứ: Trung Quốc /
14.090.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Russia /
19.590.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
27.190.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
27.500.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Dang shan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
34.800.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
42.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
42.900.000 ₫
23
Hãng sản xuất: - / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Russia /
47.550.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
56.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
64.700.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Công ty máy thăm dò Bắc Kinh / Công suất (KW): 9 / Trọng lượng (kg): 420 / Xuất xứ: China /
74.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
75.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
79.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Công ty máy thăm dò Bắc Kinh / Công suất (KW): 11 / Trọng lượng (kg): 500 / Xuất xứ: China /
89.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 33 / Trọng lượng (kg): 4000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
355.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 22 / Trọng lượng (kg): 3300 / Xuất xứ: Trung Quốc /
360.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 39 / Trọng lượng (kg): 3300 / Xuất xứ: Trung Quốc /
485.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 33 / Trọng lượng (kg): 3300 / Xuất xứ: Trung Quốc /
970.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Woft / Công suất (KW): 136 / Trọng lượng (kg): 7420 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 20 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 15 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 33 / Trọng lượng (kg): 4000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 58 / Trọng lượng (kg): 4200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 58 / Trọng lượng (kg): 6000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 58 / Trọng lượng (kg): 6000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 5500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: Atlas Copco / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 70 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >