• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 715.638
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
16 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Gia Lợi / Chất liệu: Thạch cao / Thời gian chịu nhiệt (phút): 120 / Xuất xứ: Việt nam /
500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Gia Lợi / Chất liệu: Thạch cao / Thời gian chịu nhiệt (phút): 60 / Xuất xứ: Việt nam /
2.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Gia Lợi / Chất liệu: Thạch cao / Thời gian chịu nhiệt (phút): 60 / Xuất xứ: Việt nam /
2.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Gia Lợi / Chất liệu: Kính / Thời gian chịu nhiệt (phút): 120 / Xuất xứ: Việt nam /
2.700.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Gia Lợi / Chất liệu: Kính / Thời gian chịu nhiệt (phút): 120 / Xuất xứ: Việt nam /
2.700.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Gia Lợi / Chất liệu: Kính / Thời gian chịu nhiệt (phút): 60 / Xuất xứ: Việt nam /
2.700.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Gia Lợi / Chất liệu: Kính / Thời gian chịu nhiệt (phút): 120 / Xuất xứ: Việt nam /
2.700.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Gia Lợi / Chất liệu: Kính / Thời gian chịu nhiệt (phút): 120 / Xuất xứ: Việt nam /
2.800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Gia Lợi / Chất liệu: Kính / Thời gian chịu nhiệt (phút): 120 / Xuất xứ: Việt nam /
2.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Gia Lợi / Chất liệu: Kính / Thời gian chịu nhiệt (phút): 120 / Xuất xứ: Việt nam /
3.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Gia Lợi / Chất liệu: Kính / Thời gian chịu nhiệt (phút): 60 / Xuất xứ: Việt nam /
3.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Gia Lợi / Chất liệu: Kính / Thời gian chịu nhiệt (phút): 120 / Xuất xứ: Việt nam /
3.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Gia Lợi / Chất liệu: Kính / Thời gian chịu nhiệt (phút): 120 / Xuất xứ: Việt nam /
3.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Gia Lợi / Chất liệu: Kính / Thời gian chịu nhiệt (phút): 120 / Xuất xứ: Việt nam /
3.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Gia Lợi / Chất liệu: Kính / Thời gian chịu nhiệt (phút): 60 / Xuất xứ: Việt nam /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Gia Lợi / Chất liệu: Thép / Thời gian chịu nhiệt (phút): 0 / Xuất xứ: Việt nam /
Liên hệ gian hàng