• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 925.140
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
140 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Lưu lượng(l/p): 11 /
5.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Trung Quốc / Lưu lượng(l/p): 20 /
14.000 ₫
3
Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
14.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Trung Quốc / Lưu lượng(l/p): 20 /
14.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
14.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
14.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
16.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
18.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
18.000 ₫
10
Hãng sản xuất: TYCO / Xuất xứ: China / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
18.000 ₫
11
Hãng sản xuất: TYCO / Xuất xứ: China / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
18.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Tyco / Xuất xứ: Anh / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
20.000 ₫
13
Hãng sản xuất: TYCO / Xuất xứ: China / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
21.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 13 / Lưu lượng(l/p): 9 /
21.500 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Korea / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
22.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
22.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Korea / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
23.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
27.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
28.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Anh / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
29.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
29.500 ₫
22
Hãng sản xuất: TYCO / Xuất xứ: China / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
30.000 ₫
23
Hãng sản xuất: TYCO / Xuất xứ: China / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
32.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Tyco / Xuất xứ: Anh / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
32.000 ₫
25
Hãng sản xuất: TYCO / Xuất xứ: China / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
33.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Trung Quốc / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
34.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Giang Nam / Xuất xứ: Trung Quốc / Lưu lượng(l/p): 0 /
37.000 ₫
28
Xuất xứ: Trung Quốc / Lưu lượng(l/p): 0 /
38.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Woodang / Xuất xứ: Hàn Quốc / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 80 /
38.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Trung Quốc / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
39.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Trung Quốc / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
43.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Woodang / Xuất xứ: Hàn Quốc / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 80 /
43.000 ₫
33
Hãng sản xuất: TYCO / Xuất xứ: United Kingdom / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
43.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Loại: Lăng phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
43.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Loại: Lăng phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
43.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Trung Quốc / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
44.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Nohmi / Xuất xứ: - / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
44.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Trung Quốc / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
45.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
45.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Loại: Lăng phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
45.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
46.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
47.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Protector / Xuất xứ: Đài Loan / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
48.000 ₫
44
Hãng sản xuất: TYCO / Xuất xứ: China / Loại: Đầu phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
48.000 ₫
45
Xuất xứ: Việt Nam / Lưu lượng(l/p): 0 /
49.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >