• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 924.170
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
291 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: OUDIS / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 4 - 5 tờ / Tốc độ huỷ: 0.06 m/giây / Dung lượng thùng chứa (L): 12L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Giấy/ Kích thước giấy (mm): 410 / Trọng lượng (Kg): 3.9 / Xuất xứ: - /
650.000 ₫
2
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 7mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): - / Hủy các chất liệu: -, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
735.000 ₫
3
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 4 - 5 tờ / Tốc độ huỷ: 4 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): - / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Thẻ tín dụng, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 2.1 / Xuất xứ: Germany /
815.000 ₫
4
Hãng sản xuất: EMPRISE / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: 3.8m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 14L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 1.8 / Xuất xứ: - /
880.000 ₫
5
Hãng sản xuất: EMPRISE / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: 3.5 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 21L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Ghim kẹp/ Kích thước giấy (mm): 230 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.450.000 ₫
6
Hãng sản xuất: NIDEKA / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 30L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, / Kích thước giấy (mm): 250 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: PRIMO / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.9x35mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 17L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 225 / Trọng lượng (Kg): 2 / Xuất xứ: Germany /
1.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 37mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 14L Kích thước giấy (mm): 224 / Trọng lượng (Kg): 3.2 / Xuất xứ: America /
1.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: ZIBA / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3.9mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 14-16tờ / Tốc độ huỷ: 3.5m/min / Dung lượng thùng chứa (L): 20L / Hủy các chất liệu: Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: DSB / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): 5tờ / Tốc độ huỷ: 3m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 15L / Hủy các chất liệu: Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Đĩa vi tính, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3.5 / Xuất xứ: Germany /
1.540.000 ₫
11
Hãng sản xuất: AURORA / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): - / Tốc độ huỷ: 7 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 3L / Hủy các chất liệu: -, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.600.000 ₫
12
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 tờ / Tốc độ huỷ: 0.3 m/giây / Dung lượng thùng chứa (L): 14L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Giấy/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3.2 / Xuất xứ: America /
1.600.000 ₫
13
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 1 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 18L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Thẻ tín dụng, Đĩa vi tính, Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 3.7 / Xuất xứ: - /
1.650.000 ₫
14
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 21L / Hủy các chất liệu: Đĩa CD, Đĩa vi tính, Ghim kẹp, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 70 / Xuất xứ: United States /
1.690.000 ₫
15
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8 x 50mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 21L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 6.3 / Xuất xứ: - /
1.790.000 ₫
16
Hãng sản xuất: ZIBA / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 2 x 18 mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6tờ / Tốc độ huỷ: 3.5m/min / Dung lượng thùng chứa (L): 15L / Hủy các chất liệu: Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Hugo / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 - 8 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 21L / Hủy các chất liệu: -/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.800.000 ₫
18
Hãng sản xuất: H-PEC / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 35mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 10 tờ / Tốc độ huỷ: 2.2 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 21L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Ghim kẹp/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 13.5 / Xuất xứ: China /
1.800.000 ₫
19
Hãng sản xuất: SURPASS DREAM / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 25mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 18L / Hủy các chất liệu: Thẻ tín dụng, Đĩa CD, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 4 / Xuất xứ: China /
1.800.000 ₫
20
Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 15L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Ghim kẹp, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: - /
1.880.000 ₫
21
Hãng sản xuất: SURPASS DREAM / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 25mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 18L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.900.000 ₫
22
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8 x 50mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: 4 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 21L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Ghim kẹp/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.900.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Deli / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 7tờ / Tốc độ huỷ: 3.6m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 19L / Hủy các chất liệu: Thẻ tín dụng, Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 14.5 / Xuất xứ: China /
1.900.000 ₫
24
Hãng sản xuất: H-PEC / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 35mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 9 - 10 tờ / Tốc độ huỷ: 2,5 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 25L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Đĩa CD, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 7.64 / Xuất xứ: China /
1.900.000 ₫
25
Hãng sản xuất: DSB / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 23mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 7 tờ / Tốc độ huỷ: 2 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 16L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Thẻ tín dụng, Đĩa CD/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3.4 / Xuất xứ: - /
1.940.000 ₫
26
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 1 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 18L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Ghim kẹp, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3.9 / Xuất xứ: United States /
1.950.000 ₫
27
Hãng sản xuất: - / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 25mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 18L / Hủy các chất liệu: Đĩa CD, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 4 / Xuất xứ: - /
1.960.000 ₫
28
Hãng sản xuất: COMET / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: - / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Đĩa vi tính, Ghim kẹp, Hộ chiếu/ Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 14 / Xuất xứ: Vietnam /
2.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: DINO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 12mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 7 tờ / Dung lượng thùng chứa (L): 20L / Hủy các chất liệu: -, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: ZIBA / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3 x 15mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6tờ / Tốc độ huỷ: 3.5m/min / Dung lượng thùng chứa (L): - / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Đĩa vi tính, Ghim kẹp, Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
2.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: NIDEKA / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): - / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 15L / Hủy các chất liệu: -, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
2.085.000 ₫
32
Hãng sản xuất: DINO / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Dung lượng thùng chứa (L): 14L / Hủy các chất liệu: -, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
2.090.000 ₫
33
Hãng sản xuất: APOLLO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 7 - 8 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 25L / Hủy các chất liệu: -, Kim bấm, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.100.000 ₫
34
Hãng sản xuất: AURORA / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 4 x 37mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 10tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 24L / Huỷ được đĩa CD / Huỷ được đĩa mềm /
2.100.000 ₫
35
Hãng sản xuất: DINO / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 7tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 14L / Hủy các chất liệu: -, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: - /
2.100.000 ₫
36
Hãng sản xuất: SURPASS DREAM / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 25mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 18L / Hủy các chất liệu: Đĩa CD/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 4 / Xuất xứ: China /
2.100.000 ₫
37
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 10 tờ / Tốc độ huỷ: 3.5 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): - / Hủy các chất liệu: -, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: Germany /
2.130.000 ₫
38
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Dung lượng thùng chứa (L): 18L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Đĩa vi tính, Ghim kẹp, Hộ chiếu, Giấy/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
2.150.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Hugo / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 - 8 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 21L / Hủy các chất liệu: -/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.150.000 ₫
40
Hãng sản xuất: H-PEC / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 16mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 30 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 16L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Đĩa CD, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 14.5 / Xuất xứ: - /
2.190.000 ₫
41
Hãng sản xuất: OUDIS / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3 x 9mm / Tốc độ huỷ: 2.7 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 25L / Hủy các chất liệu: Giấy/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
2.198.000 ₫
42
Hãng sản xuất: ZIBA / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3 x 10mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 7-8tờ / Tốc độ huỷ: 3.5m/min / Dung lượng thùng chứa (L): 17L / Hủy các chất liệu: Thẻ tín dụng, Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.250.000 ₫
43
Hãng sản xuất: H-PEC / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6tờ / Tốc độ huỷ: 4m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 25L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Ghim kẹp, Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 240 / Trọng lượng (Kg): 21.5 / Xuất xứ: China /
2.260.000 ₫
44
Hãng sản xuất: PRIMO / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.9mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 12-15tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 24L / Hủy các chất liệu: Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 240 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: - /
2.268.000 ₫
45
Hãng sản xuất: AURORA / Kiểu huỷ: - / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 55mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 15 tờ / Tốc độ huỷ: 2 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 80L / Hủy các chất liệu: Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 230 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: - /
2.280.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>