• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 923.695
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
1458 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 100 / Độ chia (g): 10 / Sai số (g): 10 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.790.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 6 / Độ chia (g): 0.2 / Sai số (g): 0.2 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.800.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 15 / Độ chia (g): 0.5 / Sai số (g): 0.5 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.800.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 3 / Độ chia (g): 0.1 / Sai số (g): 0.1 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Yaohua / Tải trọng tối đa (kg): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.800.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 100 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.800.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 0 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.800.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Salmon / Tải trọng tối đa (kg): 200 / Độ chia (g): 20 / Sai số (g): 20 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.850.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Yaohua / Tải trọng tối đa (kg): 150 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 20 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.850.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 30 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.890.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Furi / Tải trọng tối đa (kg): 1.2 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 0.5 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.900.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Furi / Tải trọng tối đa (kg): 3 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 2 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Jadever / Tải trọng tối đa (kg): 30 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.900.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Tps seri / Tải trọng tối đa (kg): 100 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.900.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Cân Hải Phòng / Tải trọng tối đa (kg): 200 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.900.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Excell / Khả năng chịu tải tối đa(kg): 60 / Sai số(g): 20 /
1.900.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Mettler Toledo / Khả năng chịu tải tối đa(kg): 60 / Sai số(g): 20 /
1.900.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 0 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 50 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.900.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Ohaus / Tải trọng tối đa (kg): 0 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.900.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Tps seri / Tải trọng tối đa (kg): 100 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.900.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Yaohua / Tải trọng tối đa (kg): 200 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.900.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Yaohua / Tải trọng tối đa (kg): 150 / Độ chia (g): 20 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.950.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 100 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.950.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 0 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 50 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.950.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Qua / Tải trọng tối đa (kg): 100 / Độ chia (g): 1 / Sai số (g): 1 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.950.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 100 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 10 / Tự trọng (kg): 22 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.950.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 100 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.950.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Yaohua / Tải trọng tối đa (kg): 500 / Độ chia (g): 100 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.950.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 30 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 5 / Tự trọng (kg): 22 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.950.000 ₫
30
Hãng sản xuất: TPS Seri / Tải trọng tối đa (kg): 100 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 10 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.980.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Yaohua / Tải trọng tối đa (kg): 200 / Độ chia (g): 20 / Sai số (g): 20 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.990.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 60 / Độ chia (g): 10 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.990.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 6 / Độ chia (g): 0.5 / Sai số (g): 0.2 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 15 / Độ chia (g): 0.1 / Sai số (g): 0.5 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Yaohua / Tải trọng tối đa (kg): 150 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 20 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 60 / Độ chia (g): 10 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Ohaus / Tải trọng tối đa (kg): 0 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 300 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: TPS Seri / Tải trọng tối đa (kg): 60 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 10 / Tự trọng (kg): 22 / Xuất xứ: - /
2.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Yaohua / Tải trọng tối đa (kg): 300 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 50 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.000.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Yaohua / Tải trọng tối đa (kg): 150 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tải trọng tối đa (kg): 60 / Độ chia (g): 10 / Sai số (g): 10 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.000.000 ₫
43
Hãng sản xuất: TPS Seri / Tải trọng tối đa (kg): 100 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 10 / Tự trọng (kg): 22 / Xuất xứ: - /
2.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Jadever / Tải trọng tối đa (kg): 100 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Jadever / Tải trọng tối đa (kg): 500 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>