• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 712.194
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
271 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Phúc Hân / Kiểu cân: Kiểu chìm / Khả năng chịu tải (tấn): 100 / Xuất xứ: Chính hãng /
1.100.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Clever / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 0 /
6.700.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Clever / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 2 /
7.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Ohaus / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 10 /
9.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Phúc Hân / Kiểu cân: Kiểu nổi / Khả năng chịu tải (tấn): 60 / Xuất xứ: Chính hãng /
13.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Ohaus / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 10 /
22.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: CAS / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 10 / Khả năng chịu tải (tấn): 40 / Xuất xứ: Chính hãng /
29.028.000 ₫
8
Hãng sản xuất: MassLoad / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 10 / Khả năng chịu tải (tấn): 20 / Xuất xứ: Chính hãng /
30.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: CAS / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 40 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
30.600.000 ₫
10
Hãng sản xuất: CAS / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 30 / Xuất xứ: VIỆT NAM /
34.400.000 ₫
11
Hãng sản xuất: CAS / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 2 / Khả năng chịu tải (tấn): 5 / Xuất xứ: Chính hãng /
40.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: CAS / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 2 / Khả năng chịu tải (tấn): 5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
40.420.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 5 / Khả năng chịu tải (tấn): 10 / Xuất xứ: Mỹ /
43.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 10 / Khả năng chịu tải (tấn): 10 / Xuất xứ: Mỹ /
43.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: CAS / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 0 / Xuất xứ: Chính hãng /
47.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: CAS / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 10 /
47.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: CAS / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 0 /
49.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: MassLoad / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 0 / Xuất xứ: Chính hãng /
50.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Ohaus / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 0 /
50.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: CAS / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 5 / Khả năng chịu tải (tấn): 10 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
50.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: MassLoad / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 40 /
51.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: CAS / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 2 / Khả năng chịu tải (tấn): 5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
52.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: CAS / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
59.400.000 ₫
24
Hãng sản xuất: MassLoad / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 20 / Xuất xứ: Mỹ /
64.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: CAS / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 2 / Khả năng chịu tải (tấn): 5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
65.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: MassLoad / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 30 / Xuất xứ: Chính hãng /
70.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Migun / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 10 / Khả năng chịu tải (tấn): 20 / Xuất xứ: Chính hãng /
76.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: CAS / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 40 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
78.856.000 ₫
29
Hãng sản xuất: MassLoad / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 20 /
79.900.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Axle Weighing / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 10 / Khả năng chịu tải (tấn): 20 / Xuất xứ: Chính hãng /
80.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Axle Weighing / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 20 / Khả năng chịu tải (tấn): 100 / Xuất xứ: Chính hãng /
80.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: - / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 0 /
80.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Cân Hoàng Thiên / Kiểu cân: Kiểu nổi / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 150 / Xuất xứ: Việt Nam /
80.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: CAS / Giá trị vạch chia (kg): 10 / Khả năng chịu tải (tấn): 15 /
80.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: CAS / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 5 / Khả năng chịu tải (tấn): 10 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
80.840.000 ₫
36
Hãng sản xuất: CAS / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 2 / Khả năng chịu tải (tấn): 15 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
80.840.000 ₫
37
Hãng sản xuất: CAS / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 0 / Xuất xứ: Chính hãng /
80.840.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Migun / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 10 / Khả năng chịu tải (tấn): 40 / Xuất xứ: Chính hãng /
84.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: CAS / Giá trị vạch chia (kg): 1 / Khả năng chịu tải (tấn): 2 /
84.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: CAS / Giá trị vạch chia (kg): 1 / Khả năng chịu tải (tấn): 1 /
84.000.000 ₫
41
Hãng sản xuất: CAS / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 10 / Khả năng chịu tải (tấn): 15 / Xuất xứ: Việt Nam /
84.500.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 50 / Khả năng chịu tải (tấn): 10 / Xuất xứ: Mỹ /
85.000.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 20 / Khả năng chịu tải (tấn): 10 / Xuất xứ: Mỹ /
85.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: PL / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 100 / Xuất xứ: Chính hãng /
86.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: PL / Kiểu cân: Xách tay / Giá trị vạch chia (kg): 0 / Khả năng chịu tải (tấn): 120 / Xuất xứ: Chính hãng /
86.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>