• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 719.747
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
131 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: ARGURS / Số kênh: 32 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: -/
1.350.000 ₫
2
Hãng sản xuất: ARGURS / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 360 x 288 pixel / Kết nối: USB/
1.500.000 ₫
3
Kết nối: USB/
1.579.000 ₫
4
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, VGA, BNC/
1.840.000 ₫
5
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: Ethernet, RJ-45, RCA, BNC/
1.850.000 ₫
6
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: 720 x 480 pixel / Kết nối: Ethernet/
1.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: -
1.915.000 ₫
8
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, Ethernet/
2.150.000 ₫
9
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, S-Video, VGA, HDMI/
2.300.000 ₫
10
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, VGA, BNC/
2.400.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: 4x / Độ phân giải: 360 x 288 pixel / Kết nối: USB, RJ-45, RCA/
2.400.000 ₫
12
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: Ethernet, RJ-45/
2.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, S-Video, VGA/
2.600.000 ₫
14
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, RS-485, RCA, VGA, BNC/
2.600.000 ₫
15
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA, HDMI/
2.699.000 ₫
16
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, S-Video, VGA, HDMI/
2.700.000 ₫
17
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 720 x 480 pixel / Kết nối: RS-485, VGA, BNC, HDMI/
2.800.000 ₫
18
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, S-Video, VGA, HDMI/
2.900.000 ₫
19
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, RS-485, S-Video, RCA, Composite, VGA, BNC/
2.900.000 ₫
20
Hãng sản xuất: VDTECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, VGA, BNC, HDMI/
3.200.000 ₫
21
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, RJ-45, S-Video, VGA/
3.250.000 ₫
22
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA/
3.350.000 ₫
23
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: 8x / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, RS-485, S-Video, VGA/
3.450.000 ₫
24
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 720 x 480 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, VGA/
3.500.000 ₫
25
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: - / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: USB, RS-485, S-Video, VGA, BNC, HDMI/
3.600.000 ₫
26
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, VGA/
3.600.000 ₫
27
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: 704 x 480 pixel / Kết nối: USB, Composite, VGA, BNC/
3.690.000 ₫
28
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, VGA, BNC, HDMI/
3.800.000 ₫
29
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: - / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: USB, RS-485, S-Video, VGA, BNC, HDMI/
3.950.000 ₫
30
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 720 x 480 pixel / Kết nối: USB, RS-485, RCA/
3.990.000 ₫
31
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: -/
4.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 720 x 480 pixel / Kết nối: RS-485, RJ-45, VGA, BNC/
4.020.000 ₫
33
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, S-Video, VGA, HDMI/
4.100.000 ₫
34
Hãng sản xuất: QUESTEK / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, VGA, BNC/
4.114.000 ₫
35
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 720 x 576 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, Composite, VGA/
4.160.000 ₫
36
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 704 x 480 pixel / Kết nối: USB, RS-485, RCA, RS-232C, VGA/
4.200.000 ₫
37
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: USB, RS-485, S-Video, VGA, BNC, HDMI/
4.345.000 ₫
38
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, S-Video, VGA, HDMI/
4.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: 704 x 480 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RJ-45/
4.500.000 ₫
40
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: USB, RS-485, VGA, HDMI/
4.500.000 ₫
41
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 704 x 576 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, RCA, Composite, VGA, BNC, HDMI/
4.600.000 ₫
42
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: 1280 x 1024 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, VGA/
4.600.000 ₫
43
Hãng sản xuất: J-TECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet, RS-485, S-Video, VGA, HDMI/
5.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: 720 x 480 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RCA, VGA, BNC/
5.190.000 ₫
45
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 704 x 576 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, S-Video, RS-232C, Composite, VGA, BNC/
5.200.000 ₫
Trang:  1  2  3  >