• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.486
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
213 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Nghệ Năng / Công suất(W): 186 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 58 /
16.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 200 / Trọng lượng (kg): 12.5 / Xuất xứ: Thái Lan /
4.400.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Nikio / Công suất(W): 115 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 25 / Lưu lượng không khí(m3/h): 3000 / Trọng lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.900.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Nikio / Công suất(W): 400 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 60 / Lưu lượng không khí(m3/h): 7000 / Trọng lượng (kg): 28.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Nikio / Công suất(W): 200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 35 / Lưu lượng không khí(m3/h): 3600 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.700.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Nikio / Công suất(W): 720 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 19000 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
9.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Munters / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 1800 / Trọng lượng (kg): 84 / Xuất xứ: Thái Lan /
29.400.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Ninda / Công suất(W): 120 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 40 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 19 /
5.200.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Ninda / Công suất(W): 120 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 40 / Lưu lượng không khí(m3/h): 5000 / Trọng lượng (kg): 17 /
4.700.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 250 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 60 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
8.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 260 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 50 / Lưu lượng không khí(m3/h): 7000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
8.400.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 180 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 45 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
6.200.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 180 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 35 / Lưu lượng không khí(m3/h): 5500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
5.850.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 130 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 25 / Lưu lượng không khí(m3/h): 3500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
4.900.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 1500 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 23000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
14.250.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
17.400.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
12.900.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 130 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 20 / Lưu lượng không khí(m3/h): 1800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
4.250.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 450 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 90 / Lưu lượng không khí(m3/h): 12000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
11.900.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 250 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 28 / Lưu lượng không khí(m3/h): 5 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
8.700.000 ₫
21
Công suất(W): 186 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 50 / Lưu lượng không khí(m3/h): 360000 / Trọng lượng (kg): 16.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.200.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 2200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 200 / Lưu lượng không khí(m3/h): 25000 / Trọng lượng (kg): 100 /
40.599.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 60 /
24.339.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 3500 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 200 / Lưu lượng không khí(m3/h): 30000 / Trọng lượng (kg): 120 /
19.450.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 2200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 25000 / Trọng lượng (kg): 100 /
21.579.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 60 /
14.539.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 1500 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
18.099.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 60 /
14.379.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 1500 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
18.179.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 3500 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 200 / Lưu lượng không khí(m3/h): 30000 / Trọng lượng (kg): 120 /
31.379.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 2200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 25000 / Trọng lượng (kg): 100 /
31.299.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 60 /
14.739.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 150 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 50 / Lưu lượng không khí(m3/h): 4500 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Malaysia /
3.800.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 230 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 60 / Lưu lượng không khí(m3/h): 5000 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Malaysia /
6.500.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 600 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
12.900.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Senkio / Công suất(W): 210 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 30 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 22 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.200.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 100 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 0 /
9.200.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
8.900.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
20.939.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
11.899.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 350 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 80 / Lưu lượng không khí(m3/h): 9000 / Trọng lượng (kg): 35 / Xuất xứ: Malaysia /
6.900.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 250 / Trọng lượng (kg): 26 /
8.339.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 300 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 12000 / Trọng lượng (kg): 41 / Xuất xứ: Malaysia /
10.800.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
43.390.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
24.279.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >