• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 734.340
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
213 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: AOLAN / Công suất(W): 3000 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 300 / Lưu lượng không khí(m3/h): 30000 / Trọng lượng(g): 0 /
19.900.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Aolan / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 124 /
13.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: AOLAN / Công suất(W): 2200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 25000 / Trọng lượng(g): 0 /
12.489.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Nghệ Năng / Công suất(W): 0 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
850.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Nghệ Năng / Công suất(W): 0 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
850.000 ₫
6
Công suất(W): 70 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 35 / Lưu lượng không khí(m3/h): 216000 / Trọng lượng (kg): 8.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.150.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Ifan / Công suất(W): 1500 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 23000 / Trọng lượng (kg): 57 / Xuất xứ: Việt Nam /
10.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Ifan / Công suất(W): 1500 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 23000 / Trọng lượng (kg): 57 / Xuất xứ: Việt Nam /
12.900.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Daikio / Công suất(W): 1500 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
12.540.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Kasumi / Công suất(W): 290 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 10000 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
13.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Kusami / Công suất(W): 500 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 180 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Trung Quốc /
10.300.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Kusami / Công suất(W): 750 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 90 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
11.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Ninda / Công suất(W): 190 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 60 / Lưu lượng không khí(m3/h): 4500 / Trọng lượng (kg): 21 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.390.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Senkio / Công suất(W): 200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 70 / Lưu lượng không khí(m3/h): 9000 / Trọng lượng (kg): 35 / Xuất xứ: Malaysia /
8.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Malaysia /
8.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Symphony / Công suất(W): 290 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 69 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
18.600.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Symphony / Công suất(W): 290 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 32 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
11.900.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Symphony / Công suất(W): 290 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 32 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
13.200.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Symphony / Công suất(W): 290 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 48 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
14.800.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Daikio / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
4.479.000 ₫
21
Hãng sản xuất: DHF / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
13.200.000 ₫
22
Hãng sản xuất: DHF / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
12.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: DHF / Công suất(W): 1300 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 23000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
10.600.000 ₫
24
Hãng sản xuất: DHF / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
9.800.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Dhf / Công suất(W): 0 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 20000 / Trọng lượng (kg): 110 /
11.000.000 ₫
26
Công suất(W): 200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 50 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 40 /
7.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Kusami / Công suất(W): 120 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 4000 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Nghệ Năng / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 48 /
9.200.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Nghệ Năng / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 48 /
12.350.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Nghệ Năng / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 48 /
9.150.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Nghệ Năng / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 48 /
10.395.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Nghệ Năng / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 48 /
12.450.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Nghệ Năng / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 48 /
9.100.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Nghệ Năng / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 48 /
10.395.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Nghệ Năng / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 48 /
12.375.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Nghệ Năng / Công suất(W): 3000 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 300 / Lưu lượng không khí(m3/h): 30000 / Trọng lượng (kg): 98 /
21.850.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Nghệ Năng / Công suất(W): 3000 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 300 / Lưu lượng không khí(m3/h): 30000 / Trọng lượng (kg): 98 /
24.450.000 ₫
38
Hãng sản xuất: DHF / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
17.550.000 ₫
39
Hãng sản xuất: DHF / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
17.500.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Dhf / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
10.900.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Dhf / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
9.900.000 ₫
42
Hãng sản xuất: DHF / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
10.200.000 ₫
43
Hãng sản xuất: DHF / Công suất(W): 1500 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 23000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
22.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Ifan / Công suất(W): 2200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 30000 / Trọng lượng(g): 0 /
27.700.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Keruilai / Công suất(W): 11000 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 100 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 85 /
15.500.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >