• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 952.139
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
138 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Roman / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.100.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Chigo / Công suất(W): 80 / Bình chứa nước(l): 6 / Lưu lượng gió(m3/h): 0 / Độ ồn(dB): 51 / Trọng lượng (kg): 9 /
1.600.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 65 / Bình chứa nước(l): 7 / Lưu lượng gió(m3/h): 600 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 7 /
1.700.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 65 / Bình chứa nước(l): 10 / Lưu lượng gió(m3/h): 600 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 8.8 /
1.750.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Fujika / Công suất(W): 65 / Bình chứa nước(l): 0 / Lưu lượng gió(m3/h): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 8.5 /
1.990.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 120 / Bình chứa nước(l): 11 / Lưu lượng gió(m3/h): 800 / Độ ồn(dB): 54 / Trọng lượng (kg): 9 /
2.100.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Fred / Công suất(W): 750 / Bình chứa nước(l): 90 / Lưu lượng gió(m3/h): 23000 / Độ ồn(dB): 73 / Trọng lượng (kg): 69 /
2.200.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Midea / Công suất(W): 60 / Bình chứa nước(l): 0 / Lưu lượng gió(m3/h): 410 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 7.3 /
2.300.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 95 / Bình chứa nước(l): 12 / Lưu lượng gió(m3/h): 800 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 8.23 /
2.300.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Afan / Công suất(W): 130 / Trọng lượng (kg): 14 /
2.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 25 / Bình chứa nước(l): 10 / Lưu lượng gió(m3/h): 1500 / Độ ồn(dB): 45 / Trọng lượng (kg): 7 /
2.600.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 120 / Bình chứa nước(l): 30 / Lưu lượng gió(m3/h): 4000 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 12 /
3.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Air Cooler / Công suất(W): 120 / Bình chứa nước(l): 40 / Lưu lượng gió(m3/h): 3500 / Độ ồn(dB): 60 / Trọng lượng (kg): 0 /
3.100.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Ifan / Công suất(W): 115 / Bình chứa nước(l): 32 / Lưu lượng gió(m3/h): 3000 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 14 /
3.100.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Chika / Công suất(W): 240 / Bình chứa nước(l): 45 / Lưu lượng gió(m3/h): 2000 / Độ ồn(dB): 55 / Trọng lượng (kg): 15 /
3.500.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Afan / Công suất(W): 140 / Trọng lượng (kg): 20 /
3.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 150 / Bình chứa nước(l): 40 / Lưu lượng gió(m3/h): 4500 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 22 /
3.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 180 / Bình chứa nước(l): 60 / Lưu lượng gió(m3/h): 6000 / Độ ồn(dB): 63 / Trọng lượng (kg): 25.8 /
3.600.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 200 / Bình chứa nước(l): 60 / Lưu lượng gió(m3/h): 5500 / Độ ồn(dB): 60 / Trọng lượng (kg): 22 /
3.700.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 100 / Bình chứa nước(l): 16 / Lưu lượng gió(m3/h): 1300 / Độ ồn(dB): 45 / Trọng lượng (kg): 11.3 /
3.739.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Mantis / Công suất(W): 115 / Bình chứa nước(l): 30 / Lưu lượng gió(m3/h): 3500 / Độ ồn(dB): 50 / Trọng lượng (kg): 15 /
3.800.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 160 / Bình chứa nước(l): 30 / Lưu lượng gió(m3/h): 3600 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 24 /
3.800.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Cello / Công suất(W): 180 / Bình chứa nước(l): 15 / Lưu lượng gió(m3/h): 1800 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 9 /
3.800.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Fujika / Công suất(W): 95 / Bình chứa nước(l): 30 / Lưu lượng gió(m3/h): 3000 / Độ ồn(dB): 55 / Trọng lượng (kg): 0 /
3.800.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 190 / Bình chứa nước(l): 60 / Lưu lượng gió(m3/h): 5500 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 21 /
3.850.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Fujika / Công suất(W): 95 / Bình chứa nước(l): 30 / Lưu lượng gió(m3/h): 3500 / Độ ồn(dB): 55 / Trọng lượng (kg): 0 /
3.880.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Funiki / Công suất(W): 135 / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.880.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất(W): 100 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.900.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 150 / Bình chứa nước(l): 50 / Lưu lượng gió(m3/h): 5500 / Độ ồn(dB): 60 / Trọng lượng (kg): 22 /
3.950.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 160 / Bình chứa nước(l): 16 / Lưu lượng gió(m3/h): 2500 / Độ ồn(dB): 54 / Trọng lượng (kg): 10.5 /
4.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất(W): 200 / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Fred / Công suất(W): 85 / Bình chứa nước(l): 18 / Lưu lượng gió(m3/h): 2000 / Độ ồn(dB): 52 / Trọng lượng (kg): 9 /
4.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Mitsuta / Công suất(W): 180 / Bình chứa nước(l): 30 / Lưu lượng gió(m3/h): 2400 / Độ ồn(dB): 54 / Trọng lượng (kg): 16.5 /
4.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 110 / Bình chứa nước(l): 55 / Lưu lượng gió(m3/h): 5000 / Độ ồn(dB): 60 / Trọng lượng (kg): 20.6 /
4.100.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất(W): 200 / Bình chứa nước(l): 40 / Lưu lượng gió(m3/h): 4500 / Độ ồn(dB): 60 / Trọng lượng (kg): 18 /
4.100.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất(W): 200 / Bình chứa nước(l): 40 / Lưu lượng gió(m3/h): 4500 / Độ ồn(dB): 60 / Trọng lượng (kg): 21 /
4.100.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất(W): 180 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.200.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Apechome / Công suất(W): 150 / Bình chứa nước(l): 45 / Lưu lượng gió(m3/h): 3500 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 13.8 /
4.200.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Fujie / Công suất(W): 200 / Bình chứa nước(l): 40 / Lưu lượng gió(m3/h): 4500 / Độ ồn(dB): 55 / Trọng lượng (kg): 23 /
4.300.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 180 / Bình chứa nước(l): 60 / Lưu lượng gió(m3/h): 6000 / Độ ồn(dB): 50 / Trọng lượng (kg): 25 /
4.400.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 120 / Bình chứa nước(l): 50 / Lưu lượng gió(m3/h): 5500 / Độ ồn(dB): 55 / Trọng lượng (kg): 20.8 /
4.400.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Honeywell / Công suất(W): 230 / Bình chứa nước(l): 20 / Lưu lượng gió(m3/h): 800 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng (kg): 10.3 /
4.400.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Kasumi / Công suất(W): 110 / Bình chứa nước(l): 30 / Lưu lượng gió(m3/h): 2500 / Độ ồn(dB): 61 / Trọng lượng (kg): 13 /
4.500.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Funiki / Công suất(W): 80 / Trọng lượng (kg): 7 /
4.500.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 180 / Bình chứa nước(l): 35 / Lưu lượng gió(m3/h): 6000 / Độ ồn(dB): 58 / Trọng lượng (kg): 23 /
4.600.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >