• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 737.040
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
136 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
91
Loại: Quạt trục tròn / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 3 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 16000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
7.500.000 ₫
92
Loại: Quạt trục tròn / Hãng sản xuất: Softnet / Công suất (kW): 0.52 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 3900 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 2800 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
7.500.000 ₫
93
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0.75 / Nguồn điện: 380V / Lưu lượng gió(m3/h): 32000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 65 / Trọng lượng(g): 0 /
7.500.000 ₫
94
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: - / Công suất(W): 0 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
7.500.000 ₫
95
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0.75 / Nguồn điện: 380V / Lưu lượng gió(m3/h): 38000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 65 / Trọng lượng(g): 0 /
7.500.000 ₫
96
Loại: Quạt trục vuông / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 1.5 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 44000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
7.500.000 ₫
97
Loại: Quạt trục vuông / Hãng sản xuất: Bnf / Công suất (kW): 1.1 / Nguồn điện: 220V/50Hz / Lưu lượng gió(m3/h): 38000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 460 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 71000 /
8.000.000 ₫
98
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 1.1 / Nguồn điện: 380V / Lưu lượng gió(m3/h): 44500 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 65 / Trọng lượng(g): 0 /
8.000.000 ₫
99
Loại: Quạt trục vuông / Hãng sản xuất: Super Win / Công suất (kW): 0 / Nguồn điện: 380V / Lưu lượng gió(m3/h): 55800 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 325 / Độ ồn(dB): 70 / Trọng lượng(g): 0 /
8.500.000 ₫
100
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 1.49 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 7000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 2900 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
8.500.000 ₫
101
Loại: Quạt trục vuông / Hãng sản xuất: Super Win / Công suất (kW): 0 / Nguồn điện: 380V / Lưu lượng gió(m3/h): 44000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 439 / Độ ồn(dB): 70 / Trọng lượng(g): 0 /
8.500.000 ₫
102
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 0.74 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 30000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 490 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
9.300.000 ₫
103
Loại: - / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 2 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 13000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
9.500.000 ₫
104
Loại: Di động / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 14400 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
10.200.000 ₫
105
Loại: Quạt trục tròn / Công suất (kW): 1 / Nguồn điện: 220-380V / Lưu lượng gió(m3/h): 45000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 420 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 70000 /
10.400.000 ₫
106
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 0 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 45000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 610 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
10.400.000 ₫
107
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 0 / Nguồn điện: 380V / Lưu lượng gió(m3/h): 45000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 610 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
10.500.000 ₫
108
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 1.11 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 45000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 450 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
10.800.000 ₫
109
Loại: - / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 3 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 16000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
11.600.000 ₫
110
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 2.23 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 12000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 2900 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
12.500.000 ₫
111
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 3.72 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 20000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 2900 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
22.000.000 ₫
112
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Kdk / Công suất (kW): 0.06 / Nguồn điện: 220V/50Hz / Lưu lượng gió(m3/h): 1740 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 46 / Trọng lượng(g): 22000 /
24.300.000 ₫
113
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 7.45 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 30000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 2900 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
27.000.000 ₫
114
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Kdk / Công suất (kW): 0.24 / Nguồn điện: 220V/50Hz / Lưu lượng gió(m3/h): 8040 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 50 / Trọng lượng(g): 34 /
30.000.000 ₫
115
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 11.18 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 40000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1450 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
37.000.000 ₫
116
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 14.91 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 50000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1450 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
38.000.000 ₫
117
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 2.2 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 18700 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
118
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 0.07 / Nguồn điện: 380V / Lưu lượng gió(m3/h): 50400 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
119
Loại: Lắp mái / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 0.12 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 1600 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1420 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
120
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 0.13 / Nguồn điện: 380V / Lưu lượng gió(m3/h): 1080 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
121
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 0.08 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 1600 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
122
Loại: Quạt trục vuông / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0.55 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 28000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 45000 /
Liên hệ gian hàng
123
Hãng sản xuất: Ifan / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
124
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 0.13 / Nguồn điện: 380V / Lưu lượng gió(m3/h): 2280 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
125
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 0.17 / Nguồn điện: 380V / Lưu lượng gió(m3/h): 2880 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
126
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Tonson / Công suất (kW): 0 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 4000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 4800 /
Liên hệ gian hàng
127
Loại: Quạt trục vuông / Hãng sản xuất: Deton / Công suất (kW): 55 / Nguồn điện: 220V/50Hz / Lưu lượng gió(m3/h): 1050 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
128
Loại: Quạt trục vuông / Hãng sản xuất: Komasu / Công suất (kW): 0.32 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 6900 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 70 / Trọng lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
129
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Tonson / Công suất (kW): 0 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 3600 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 4300 /
Liên hệ gian hàng
130
Hãng sản xuất: Ifan / Công suất (kW): 0.37 / Trọng lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
131
Loại: Quạt trục tròn / Hãng sản xuất: Gale / Công suất (kW): 0.66 / Nguồn điện: 220-380V / Lưu lượng gió(m3/h): 8500 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
132
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Dasin / Công suất (kW): 0.32 / Nguồn điện: 380V/50Hz / Lưu lượng gió(m3/h): 218 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 190 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 14800 /
Liên hệ gian hàng
133
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: - / Công suất(W): 0 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
134
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: - / Công suất(W): 0 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
135
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: - / Công suất(W): 0 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  <  1  2  3  4  >