• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 716.918
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
136 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: HASAKI / Công suất (kW): 0.37 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 3200 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
900.000 ₫
2
Loại: Quạt trục vuông / Hãng sản xuất: Đại Hàn / Công suất (kW): 1.1 / Nguồn điện: 380V/50Hz / Lưu lượng gió(m3/h): 45000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 650 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
1.050.000 ₫
3
Loại: Lắp tường / Công suất (kW): 0.21 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 2800 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 64 / Trọng lượng(g): 0 /
1.200.000 ₫
4
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Deton / Công suất (kW): 0.13 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 1080 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
1.200.000 ₫
5
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Deton / Công suất (kW): 0.04 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 43500 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
1.230.000 ₫
6
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: - / Công suất(W): 0 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
1.300.000 ₫
7
Loại: Quạt trục tròn / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 50 / Trọng lượng(g): 0 /
1.300.000 ₫
8
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Deton / Công suất (kW): 0.09 / Nguồn điện: 220-380V / Lưu lượng gió(m3/h): 2200 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
1.300.000 ₫
9
Loại: Quạt trục vuông / Hãng sản xuất: Komasu / Công suất (kW): 0.09 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 2100 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 65 / Trọng lượng(g): 0 /
1.320.000 ₫
10
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Superlite / Công suất (kW): 0.21 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 2200 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 61 / Trọng lượng(g): 0 /
1.350.000 ₫
11
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Deton / Công suất (kW): 0.13 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 1080 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
1.500.000 ₫
12
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Gale / Công suất (kW): 0.16 / Nguồn điện: 380V / Lưu lượng gió(m3/h): 2400 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
1.500.000 ₫
13
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Gale / Công suất (kW): 0.18 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 2400 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
1.600.000 ₫
14
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Vĩnh Thái / Công suất (kW): 0.37 / Nguồn điện: 220-380V / Lưu lượng gió(m3/h): 5700 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 63 / Trọng lượng(g): 0 /
1.700.000 ₫
15
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Gale / Công suất (kW): 0.18 / Nguồn điện: 380V / Lưu lượng gió(m3/h): 30000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
1.700.000 ₫
16
Loại: - / Hãng sản xuất: Komasu / Công suất (kW): 0.13 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 1200 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
1.800.000 ₫
17
Loại: Quạt trục tròn / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 2882 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 95 / Trọng lượng(g): 0 /
1.900.000 ₫
18
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Deton / Công suất (kW): 0.42 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 5700 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
1.900.000 ₫
19
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Komasu / Công suất(W): 0 / Nguồn điện: 220-380V / Lưu lượng gió(m3/h): 2520 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1350 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
2.000.000 ₫
20
Loại: Quạt trục tròn / Hãng sản xuất: Gale / Công suất (kW): 0.17 / Nguồn điện: 220-380V / Lưu lượng gió(m3/h): 2880 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
2.100.000 ₫
21
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Vĩnh Thái / Công suất (kW): 0.55 / Nguồn điện: 220-380V / Lưu lượng gió(m3/h): 8500 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 70 / Trọng lượng(g): 0 /
2.100.000 ₫
22
Loại: Quạt trục tròn / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 8700 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
2.100.000 ₫
23
Loại: - / Hãng sản xuất: Deton / Công suất (kW): 350 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
2.200.000 ₫
24
Loại: Quạt trục tròn / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 1800 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
2.200.000 ₫
25
Loại: Quạt trục tròn / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 505 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
2.200.000 ₫
26
Loại: Quạt trục tròn / Hãng sản xuất: Superlite / Công suất (kW): 0 / Nguồn điện: 380V/50Hz / Lưu lượng gió(m3/h): 2800 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 64 / Trọng lượng(g): 0 /
2.200.000 ₫
27
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 0.12 / Nguồn điện: 220V/50Hz / Lưu lượng gió(m3/h): 3000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
2.300.000 ₫
28
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Komasu / Công suất (kW): 450 / Nguồn điện: 250V - 50Hz / Lưu lượng gió(m3/h): 5300 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1360 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
2.500.000 ₫
29
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Deton / Công suất (kW): 0.37 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 5700 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
2.500.000 ₫
30
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 0.12 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 3000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
2.500.000 ₫
31
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Komasu / Công suất (kW): 450 / Nguồn điện: 250V - 50Hz / Lưu lượng gió(m3/h): 5300 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1360 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
2.800.000 ₫
32
Công suất (kW): 0 / Trọng lượng(g): 350 /
2.850.000 ₫
33
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Deton / Công suất (kW): 0.18 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 2200 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
2.900.000 ₫
34
Loại: Quạt trục vuông / Hãng sản xuất: DHF / Công suất (kW): 450 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 8800 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
2.980.000 ₫
35
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Dasin / Công suất (kW): 0.13 / Nguồn điện: 220V/50Hz / Lưu lượng gió(m3/h): 4680 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 149 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 9000 /
3.000.000 ₫
36
Loại: Quạt trục vuông / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 19000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
3.100.000 ₫
37
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0.37 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 3000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 70 / Trọng lượng(g): 0 /
3.200.000 ₫
38
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 0.37 / Nguồn điện: 220V/50Hz / Lưu lượng gió(m3/h): 8000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
3.200.000 ₫
39
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Thịnh Phong / Công suất(W): 0 / Nguồn điện: - / Lưu lượng gió(m3/h): 3000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
3.200.000 ₫
40
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Deton / Công suất (kW): 0.25 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 4500 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
3.200.000 ₫
41
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 0.18 / Nguồn điện: 220V/50Hz / Lưu lượng gió(m3/h): 5000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
3.200.000 ₫
42
Loại: Quạt trục tròn / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0 / Nguồn điện: 220V / Lưu lượng gió(m3/h): 5760 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
3.500.000 ₫
43
Loại: Quạt trục tròn / Hãng sản xuất: Deton / Công suất (kW): 0 / Nguồn điện: 380V / Lưu lượng gió(m3/h): 0 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
3.500.000 ₫
44
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Gale / Công suất (kW): 0.2 / Nguồn điện: 380V / Lưu lượng gió(m3/h): 3600 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 1400 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
3.500.000 ₫
45
Loại: Lắp tường / Hãng sản xuất: Đại Phong / Công suất (kW): 0.37 / Lưu lượng gió(m3/h): 18000 / Tốc độ quay của cánh(vòng/phút): 500 / Độ ồn(dB): 0 / Trọng lượng(g): 0 /
3.600.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >