• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 741.344
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
251 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: QCM / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6800 / Công suất (W): 21300 / Xuất xứ: Trung Quốc /
299.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: QCM / Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Công suất (W): 42600 / Xuất xứ: Trung Quốc /
287.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: QCM / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6800 / Công suất (W): 20800 / Xuất xứ: Trung Quốc /
276.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Yuan / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5300 / Công suất (W): 1500 / Xuất xứ: Đài Loan /
79.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Tốc độ không tải (vòng/phút): 8700 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
62.100.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Woodmaster / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5000 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
59.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Yuan / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5200 / Công suất (W): 3700 / Xuất xứ: Đài Loan /
57.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Gongyou / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
54.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Gongyou / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3100 / Công suất (W): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
46.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Yuan / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5300 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
45.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Woodmaster / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5000 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
45.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Yuan / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
45.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Gongyou / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3580 / Công suất (W): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
40.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: - / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5800 / Công suất (W): 5500 / Xuất xứ: - /
40.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đình Mộc / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 300 / Xuất xứ: Vietnam /
35.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Gongyou / Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Công suất (W): 1000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
35.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: - /
35.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đình Mộc / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 2200 / Xuất xứ: Vietnam /
33.900.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Gongyou / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4000 / Công suất (W): 2200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
30.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Shimohira / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Công suất (W): 2 / Xuất xứ: Japan /
26.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đình Mộc / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
25.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Gongyou / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3580 / Công suất (W): 1100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
23.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Jifa / Tốc độ không tải (vòng/phút): 9200 / Công suất (W): 1280 / Xuất xứ: Úc /
23.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Cơ khí Năng Lượng / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 3000 / Xuất xứ: Vietnam /
22.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Năng Lượng / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3500 / Công suất (W): 3 / Xuất xứ: Vietnam /
21.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đình Mộc / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
20.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Năng Lượng / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3500 / Công suất (W): 3 / Xuất xứ: Vietnam /
19.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Gongyou / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3100 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
18.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: - / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
18.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 5 / Xuất xứ: Việt Nam /
17.500.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Năng Lượng / Tốc độ không tải (vòng/phút): 100 / Công suất (W): 3000 / Xuất xứ: Vietnam /
17.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Ryobi / Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Công suất (W): 1500 / Xuất xứ: Úc /
16.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Gongyou / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3560 / Công suất (W): 1500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
16.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3500 / Công suất (W): 4 / Xuất xứ: Việt Nam /
15.500.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Gongyou / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3100 / Công suất (W): 1500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
15.400.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Năng Lượng / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3500 / Công suất (W): 3 / Xuất xứ: Vietnam /
14.900.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Năng Lượng / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3500 / Công suất (W): 3 / Xuất xứ: Vietnam /
14.900.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ không tải (vòng/phút): 8500 / Công suất (W): 1650 / Xuất xứ: China /
14.350.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3500 / Công suất (W): 4000 / Xuất xứ: Việt Nam /
14.100.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3500 / Công suất (W): 3000 / Xuất xứ: Việt Nam /
14.100.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Gongyou / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
14.100.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Năng Lượng / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3500 / Công suất (W): 3 / Xuất xứ: Vietnam /
13.500.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Kimmie / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
13.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: - / Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
12.500.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3500 / Công suất (W): 3000 / Xuất xứ: Việt Nam /
12.100.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  >