• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 734.442
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
116 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
46
Hãng sản xuất: Asada / Loại xi lanh: - / Loại bơm: Thủy lực / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 6 /
Liên hệ gian hàng
47
Hãng sản xuất: Asada / Loại xi lanh: - / Loại bơm: Thủy lực / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 8 /
Liên hệ gian hàng
48
Hãng sản xuất: - Công suất động cơ (kW): 4 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 250 /
Liên hệ gian hàng
49
Hãng sản xuất: Izumi / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 25 / Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 4.5 /
Liên hệ gian hàng
50
Hãng sản xuất: OMCN / Loại xi lanh: - / Loại bơm: Bơm tay / Loại van: Van an toàn / Hành trình xi lanh (mm): 160 / Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 20 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 165 /
Liên hệ gian hàng
51
Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 18 /
Liên hệ gian hàng
52
Công suất động cơ (kW): 7 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1500 /
Liên hệ gian hàng
53
Công suất động cơ (kW): 4 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 195 /
Liên hệ gian hàng
54
Hãng sản xuất: - / Công suất động cơ (kW): 3 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 270 /
Liên hệ gian hàng
55
Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 18 /
Liên hệ gian hàng
56
Công suất động cơ (kW): 4 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 300 /
Liên hệ gian hàng
57
Hãng sản xuất: Masada / Loại xi lanh: - / Loại bơm: Bơm điện / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 35 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 250 /
Liên hệ gian hàng
58
Hãng sản xuất: Masada / Loại xi lanh: Xi lanh thủy lực / Loại bơm: Bơm điện / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 15 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 150 /
Liên hệ gian hàng
59
Hãng sản xuất: Asada / Loại xi lanh: - / Loại bơm: Thủy lực / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
60
Hãng sản xuất: Asada / Loại xi lanh: - / Loại bơm: Thủy lực / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 19 /
Liên hệ gian hàng
61
Hãng sản xuất: KangMai / Loại xi lanh: Xi lanh thủy lực / Loại bơm: Bơm điện / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Áp lực ép (tấn): 530 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
62
Hãng sản xuất: Asada / Loại xi lanh: - / Loại bơm: Thủy lực / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 6 /
Liên hệ gian hàng
63
/ Công suất động cơ (kW): 1.6 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 84 /
Liên hệ gian hàng
64
Công suất động cơ (kW): 7 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 450 /
Liên hệ gian hàng
65
Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
66
Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 18 /
Liên hệ gian hàng
67
Hãng sản xuất: - / Công suất động cơ (kW): 3 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 230 /
Liên hệ gian hàng
68
Công suất động cơ (kW): 4 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 370 /
Liên hệ gian hàng
69
Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 430 /
Liên hệ gian hàng
70
Công suất động cơ (kW): 7.5 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 550 /
Liên hệ gian hàng
71
Công suất động cơ (kW): 7 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1300 /
Liên hệ gian hàng
72
Hãng sản xuất: KangMai / Loại xi lanh: Xi lanh thủy lực / Loại bơm: Bơm điện / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Áp lực ép (tấn): 380 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
73
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: Xi lanh thủy lực / Loại bơm: Thủy lực / Loại van: Van 5 cửa, van điện / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 220 /
Liên hệ gian hàng
74
Hãng sản xuất: Masada / Loại xi lanh: - / Loại bơm: Bơm điện / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 60 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 800 /
Liên hệ gian hàng
75
Hãng sản xuất: Masada / Loại xi lanh: - / Loại bơm: Bơm điện / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 35 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 250 /
Liên hệ gian hàng
76
Hãng sản xuất: Asada / Loại xi lanh: - / Loại bơm: Thủy lực / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 28 /
Liên hệ gian hàng
77
Hãng sản xuất: HTC / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Áp lực ép (tấn): 145 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 125 /
Liên hệ gian hàng
78
/ Công suất động cơ (kW): 3 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 220 /
Liên hệ gian hàng
79
/ Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
80
/ Công suất động cơ (kW): 3 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 210 /
Liên hệ gian hàng
81
/ Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 95 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 27 /
Liên hệ gian hàng
82
Hãng sản xuất: Finn Power Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
83
Hãng sản xuất: Izumi / Loại xi lanh: - / Loại bơm: Thủy lực / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 14 /
Liên hệ gian hàng
84
Công suất động cơ (kW): 5 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1220 /
Liên hệ gian hàng
85
Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 400 /
Liên hệ gian hàng
86
Công suất động cơ (kW): 11 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 7500 /
Liên hệ gian hàng
87
Công suất động cơ (kW): 0 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
88
Công suất động cơ (kW): 4 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 270 /
Liên hệ gian hàng
89
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: Xi lanh cố định / Loại bơm: Thủy lực / Loại van: Van an toàn / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 1 / Áp lực ép (tấn): 10 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 200 /
Liên hệ gian hàng
90
Hãng sản xuất: Masada / Loại xi lanh: Đơn / Loại bơm: Bơm tay / Loại van: Van safety / Hành trình xi lanh (mm): 170 / Áp lực ép (tấn): 50 / Tốc độ ép (mm/phút): 500 / Trọng lượng (kg): 37 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  <  1  2  3  >