• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 952.554
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
84 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Bình Quân / Công suất (W): 11000 / Nguồn điện (V): 380 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.350.000 ₫
2
Công suất (W): 0 / Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.400.000 ₫
3
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Công suất (W): 0 / Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.400.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 0 / Nguồn điện (V): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.500.000 ₫
5
Công suất (W): 0 / Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 0 / Nguồn điện (V): 0 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
7
Công suất (W): 35 / Nguồn điện (V): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Bình Quân / Công suất (W): 5500 / Nguồn điện (V): 380 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.800.000 ₫
9
Công suất (W): 0 / Nguồn điện (V): 0 /
1.900.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1300 / Nguồn điện (V): 220 /
2.400.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Tao Bao / Công suất (W): 1300 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.400.000 ₫
12
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Công suất (W): 1300 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.400.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Wailaan / Công suất (W): 5000 /
2.400.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Berjaya / Công suất (W): 1350 / Nguồn điện (V): 0 /
2.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Công suất (W): 1300 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.500.000 ₫
16
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Công suất (W): 1300 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Công suất (W): 1300 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.550.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Goodfor / Công suất (W): 1350 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.600.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1.42 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Đức /
2.600.000 ₫
20
Hãng sản xuất: East / Công suất (W): 1300 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: - /
2.600.000 ₫
21
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 230 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.890.000 ₫
22
Công suất (W): 1300 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Cambon / Công suất (W): 1.35 / Nguồn điện (V): 220 /
3.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1300 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Thuận Khang / Công suất (W): 1350 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: East / Công suất (W): 1300 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Công suất (W): 30000 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1.44 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: East / Công suất (W): 1300 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: - /
3.050.000 ₫
30
Hãng sản xuất: East / Công suất (W): 1300 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: - /
3.200.000 ₫
31
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Công suất (W): 1300 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.250.000 ₫
32
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Công suất (W): 2300 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.260.000 ₫
33
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 2150 / Nguồn điện (V): 240 / Xuất xứ: - /
3.300.000 ₫
34
Hãng sản xuất: CAMBON / Công suất (W): 1500 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.300.000 ₫
35
Hãng sản xuất: East / Công suất (W): 2300 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: - /
3.400.000 ₫
36
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1.42 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: - /
3.450.000 ₫
37
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1.42 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: - /
3.450.000 ₫
38
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Công suất (W): 2300 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Công suất (W): 1350 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.500.000 ₫
40
Hãng sản xuất: East / Công suất (W): 1300 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: - /
3.550.000 ₫
41
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Công suất (W): 3500 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Công suất (W): 2600 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.000.000 ₫
43
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Công suất (W): 1300 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 0 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: - /
4.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Công suất (W): 1300 / Nguồn điện (V): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.100.000 ₫
Trang:  1  2  >