• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 734.346
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
276 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Xin Ao / Năng lượng sử dụng: - / Trọng lượng (kg): 0 /
2.100.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Wai Laan / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: - / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.200.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Verly / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 7 / Trọng lượng (kg): 0 /
19.200.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Verly / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng (kg): 12 /
3.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Verly / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 5 /
1.200.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Teka / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
10.100.000 ₫
7
Trọng lượng (kg): 0 /
4.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Tao Bao / Năng lượng sử dụng: Gas / Trọng lượng (kg): 9 /
4.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Tao Bao / Năng lượng sử dụng: Điện / Trọng lượng (kg): 5 /
4.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Tao Bao / Năng lượng sử dụng: Điện / Trọng lượng (kg): 5 /
3.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Tao Bao / Năng lượng sử dụng: Điện / Trọng lượng (kg): 16 /
2.700.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: VERLY / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 220 /
64.900.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Huangzi / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 65 / Trọng lượng (kg): 53 /
6.150.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Huangzi / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3.25 / Trọng lượng (kg): 6 /
4.400.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Huangzi / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng (kg): 9 /
1.700.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Huangzi / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 5.2 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: HUANGZI / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 15 /
2.250.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Huangzi / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng (kg): 9.5 /
4.400.000 ₫
20
Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 4 /
1.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Wai Laan / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3.1 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
950.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Wai Laan / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
26.900.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Wai Laan / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: - / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.800.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Wai Laan / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: - / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.300.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Wai Laan / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: - / Công suất (kW): 6.7 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.300.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Bosco / Năng lượng sử dụng: Điện / Trọng lượng (kg): 0 /
1.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: BERJAYA / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 4.8 / Trọng lượng (kg): 10 /
8.000.000 ₫
28
Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: East / Dung tích (L): 4 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.300.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
750.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 4 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.900.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 4.5 /
900.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Wai Laan / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.680.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
940.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: - /
1.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
550.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 4.59 /
1.050.000 ₫
39
Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 4.59 /
900.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.000.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.000.000 ₫
42
Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 6 /
650.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 4000 / Trọng lượng (kg): 4.59 / Xuất xứ: - /
14.680.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 12 / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 15 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
410.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: - / Công suất (kW): 15 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.100.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>