• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 740.732
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
276 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
91
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 4 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.900.000 ₫
92
Hãng sản xuất: NAYATI / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 2800 / Trọng lượng (kg): 18 /
1.900.000 ₫
93
Hãng sản xuất: Cơ Khí Châu Sơn / Dung tích (L): 10 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 4.59 / Trọng lượng (kg): 10 /
1.950.000 ₫
94
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Dung tích (L): 18 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.950.000 ₫
95
Hãng sản xuất: ETON / Dung tích (L): 18 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.950.000 ₫
96
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 18.5 /
1.980.000 ₫
97
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 12 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3.25 / Trọng lượng (kg): 9.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.999.000 ₫
98
Hãng sản xuất: An Việt Phát / Dung tích (L): 11 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.000.000 ₫
99
Hãng sản xuất: Wai Laan / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.000.000 ₫
100
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Dung tích (L): 8 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3.25 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.040.000 ₫
101
Hãng sản xuất: Cambon / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: - /
2.050.000 ₫
102
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 12 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.100.000 ₫
103
Hãng sản xuất: Xin Ao / Năng lượng sử dụng: - / Trọng lượng (kg): 0 /
2.100.000 ₫
104
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: - / Công suất (kW): 15 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.100.000 ₫
105
Hãng sản xuất: Cambon / Dung tích (L): 8 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 6 /
2.180.000 ₫
106
Hãng sản xuất: Wai Laan / Dung tích (L): 11 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
107
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
108
Hãng sản xuất: ETON / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2080 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.200.000 ₫
109
Hãng sản xuất: Chao Bao / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng (kg): 9.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
110
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng (kg): 12 /
2.200.000 ₫
111
Hãng sản xuất: Wai Laan / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: - / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.200.000 ₫
112
Hãng sản xuất: HUANGZI / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 15 /
2.250.000 ₫
113
Hãng sản xuất: Wai Laan / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: - / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.300.000 ₫
114
Hãng sản xuất: East / Dung tích (L): 4 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.300.000 ₫
115
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 11 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.500.000 ₫
116
Dung tích (L): 13 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 8.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.500.000 ₫
117
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 7 / Trọng lượng (kg): 14.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.700.000 ₫
118
Hãng sản xuất: Tao Bao / Năng lượng sử dụng: Điện / Trọng lượng (kg): 16 /
2.700.000 ₫
119
Hãng sản xuất: BERJAYA / Dung tích (L): 24 / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 45 /
2.780.000 ₫
120
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 6.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.800.000 ₫
121
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.800.000 ₫
122
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 8 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3.25 / Trọng lượng (kg): 6.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.900.000 ₫
123
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 1.8 / Trọng lượng (kg): 9.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.900.000 ₫
124
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Dung tích (L): 11 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.950.000 ₫
125
Hãng sản xuất: Tao Bao / Năng lượng sử dụng: Điện / Trọng lượng (kg): 5 /
3.000.000 ₫
126
Hãng sản xuất: Verly / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng (kg): 12 /
3.000.000 ₫
127
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng (kg): 0 /
3.170.000 ₫
128
Hãng sản xuất: BERJAYA / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 36 /
3.200.000 ₫
129
Hãng sản xuất: Dalcq Belgium / Công suất (kW): 3.2 / Trọng lượng (kg): 3.5 /
3.350.000 ₫
130
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 12 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.490.000 ₫
131
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.500.000 ₫
132
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Dung tích (L): 13 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3.3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.550.000 ₫
133
Hãng sản xuất: East / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 35490 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.650.000 ₫
134
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Dung tích (L): 10 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 6.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.700.000 ₫
135
Hãng sản xuất: East / Dung tích (L): 8 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3.25 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.800.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  >