• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 749.996
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
276 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
46
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 4.59 /
1.050.000 ₫
47
Hãng sản xuất: VERLY / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.050.000 ₫
48
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Dung tích (L): 76 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 9 / Trọng lượng (kg): 38 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.050.000 ₫
49
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 10 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.080.000 ₫
50
Hãng sản xuất: East / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 5.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.100.000 ₫
51
Dung tích (L): 3 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 5 /
1.100.000 ₫
52
Hãng sản xuất: Tebin / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.130.000 ₫
53
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Dung tích (L): 12 / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 33 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.170.000 ₫
54
Hãng sản xuất: Cambon / Dung tích (L): 5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.180.000 ₫
55
Hãng sản xuất: VERLY / Dung tích (L): 11 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.200.000 ₫
56
Hãng sản xuất: Verly / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 5 /
1.200.000 ₫
57
Hãng sản xuất: Wai Laan / Dung tích (L): 8 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 5 /
1.230.000 ₫
58
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.250.000 ₫
59
Dung tích (L): 5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: - /
1.290.000 ₫
60
Hãng sản xuất: Quang Trung / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 10 /
1.300.000 ₫
61
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 4.59 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.300.000 ₫
62
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 280 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.300.000 ₫
63
Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.340.000 ₫
64
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.370.000 ₫
65
Hãng sản xuất: Caoergao / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.400.000 ₫
66
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Dung tích (L): 11 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3.5 / Trọng lượng (kg): 8.1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.400.000 ₫
67
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 9.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.400.000 ₫
68
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.400.000 ₫
69
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.440.000 ₫
70
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.450.000 ₫
71
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 11 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 4.4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.450.000 ₫
72
Hãng sản xuất: East / Dung tích (L): 11 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3.5 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.490.000 ₫
73
Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 4 /
1.500.000 ₫
74
Hãng sản xuất: VERLY / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.500.000 ₫
75
Hãng sản xuất: Bosco / Năng lượng sử dụng: Điện / Trọng lượng (kg): 0 /
1.500.000 ₫
76
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
77
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Dung tích (L): 8 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 4.2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.650.000 ₫
78
Hãng sản xuất: Wai Laan / Dung tích (L): 12 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3.25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.650.000 ₫
79
Hãng sản xuất: BERJAYA / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.650.000 ₫
80
Hãng sản xuất: Wai Laan / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.680.000 ₫
81
Hãng sản xuất: Huangzi / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng (kg): 9 /
1.700.000 ₫
82
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 10 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.700.000 ₫
83
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.740.000 ₫
84
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Dung tích (L): 11 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3.5 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.750.000 ₫
85
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.790.000 ₫
86
Hãng sản xuất: NAYATI / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 20 /
1.800.000 ₫
87
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 4 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.800.000 ₫
88
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.800.000 ₫
89
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 11 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 5600 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.850.000 ₫
90
Hãng sản xuất: East / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.900.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  >