• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 923.707
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
197 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Trung Quốc /
18.390 ₫
2
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Trung Quốc /
380.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 12 / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 15 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
410.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
550.000 ₫
5
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Dung tích (L): 20 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
720.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 4.59 /
720.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.29 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
880.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Verly / Dung tích (L): 5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
930.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2800 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
940.000 ₫
12
Hãng sản xuất: East / Dung tích (L): 8 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3.25 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
940.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
950.000 ₫
14
Hãng sản xuất: East / Dung tích (L): 8 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3.25 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
990.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Eton / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
999.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Cơ Khí Châu Sơn / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.29 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 8 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3.25 / Trọng lượng (kg): 6.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: VERLY / Dung tích (L): 8.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 4.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Wai Laan / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.030.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.040.000 ₫
24
Hãng sản xuất: VERLY / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.050.000 ₫
25
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Dung tích (L): 76 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 9 / Trọng lượng (kg): 38 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.050.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 4.59 /
1.050.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 10 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.080.000 ₫
28
Dung tích (L): 3 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 5 /
1.100.000 ₫
29
Hãng sản xuất: East / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 5.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.100.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Tebin / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.130.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Cambon / Dung tích (L): 5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.180.000 ₫
32
Hãng sản xuất: VERLY / Dung tích (L): 11 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.200.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.250.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 280 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.300.000 ₫
35
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 4.59 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.300.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Quang Trung / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 10 /
1.300.000 ₫
37
Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.340.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.370.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Caoergao / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.400.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.400.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 9.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.400.000 ₫
42
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Dung tích (L): 11 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3.5 / Trọng lượng (kg): 8.1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.400.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.440.000 ₫
44
Hãng sản xuất: VERLY / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.500.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >