• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 924.114
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
203 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232/ Trọng lượng (g): 120 / Xuất xứ: Taiwan /
910.000 ₫
2
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ quét: 200 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard / Trọng lượng (g): 290 / Xuất xứ: - /
1.100.000 ₫
3
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard / Trọng lượng (g): 182 /
1.139.000 ₫
4
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 182 / Xuất xứ: - /
1.155.000 ₫
5
Hãng sản xuất: ZEBEX / Tốc độ quét: 150 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 100 / Xuất xứ: - /
1.190.000 ₫
6
Hãng sản xuất: CIPHERLAB / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: China /
1.190.000 ₫
7
Hãng sản xuất: PROWILL / Tốc độ quét: 200 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.190.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.200.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Tốc độ quét: 125 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.210.000 ₫
10
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 72 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 120 / Xuất xứ: - /
1.250.000 ₫
11
Hãng sản xuất: TopCash / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: PS/2/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.300.000 ₫
12
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 72 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard / Trọng lượng (g): 120 /
1.339.000 ₫
13
Hãng sản xuất: PROWILL / Tốc độ quét: 200 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.390.000 ₫
14
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.400.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Tốc độ quét: 52 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232/ Trọng lượng (g): 138 / Xuất xứ: - /
1.450.000 ₫
16
Hãng sản xuất: BIRCH / Tốc độ quét: 300 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232/ Trọng lượng (g): 130 / Xuất xứ: Taiwan /
1.480.000 ₫
17
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ quét: 120 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: PROWILL / Tốc độ quét: 120 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.550.000 ₫
19
Hãng sản xuất: ZEBEX / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.600.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Motorola / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, PC keyboard / Trọng lượng (g): 122 / Xuất xứ: - /
1.600.000 ₫
21
Hãng sản xuất: ZEBRA / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.650.000 ₫
22
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.700.000 ₫
23
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ quét: 500 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.740.000 ₫
24
Hãng sản xuất: OPTICON / Tốc độ quét: 300 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard / Trọng lượng (g): 500 / Xuất xứ: Japan /
1.750.000 ₫
25
Hãng sản xuất: SYMBOL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: PS/2, WEDGE, / Trọng lượng (g): 146 / Xuất xứ: - /
1.750.000 ₫
26
Hãng sản xuất: ZEBEX / Tốc độ quét: - / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: RS232, PC keyboard , / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.800.000 ₫
27
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.800.000 ₫
28
Hãng sản xuất: ANTECH / Tốc độ quét: 120 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.800.000 ₫
29
Hãng sản xuất: ZEBRA / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, WEDGE/ Trọng lượng (g): 122 / Xuất xứ: - /
1.850.000 ₫
30
Hãng sản xuất: ZEBRA / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, IBM 468X/469X/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
1.900.000 ₫
31
Hãng sản xuất: SYMBOL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 146 / Xuất xứ: - /
1.930.000 ₫
32
Hãng sản xuất: SYMBOL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: RS232, / Trọng lượng (g): 146 / Xuất xứ: - /
1.950.000 ₫
33
Hãng sản xuất: WINSON / Tốc độ quét: 300 scan/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 146 / Xuất xứ: China /
2.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: SYMBOL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: RS232, / Trọng lượng (g): 146 / Xuất xứ: - /
2.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: TAWA / Tốc độ quét: 200 scan/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, PC keyboard / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.070.000 ₫
36
Hãng sản xuất: ZEBEX / Tốc độ quét: 500 scan/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, / Trọng lượng (g): 148 / Xuất xứ: Taiwan /
2.100.000 ₫
37
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 150 / Xuất xứ: - /
2.280.000 ₫
38
Hãng sản xuất: ZEBEX / Tốc độ quét: 720 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.720.000 ₫
39
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 1650 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 382 /
2.770.000 ₫
40
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 270 cm/s / Số tia quét: 1 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.800.000 ₫
41
Hãng sản xuất: ZEBEX / Tốc độ quét: 100 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232, PC keyboard , Wand, / Trọng lượng (g): 170 / Xuất xứ: Taiwan /
2.830.000 ₫
42
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 100000 Lux / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 120 /
2.830.000 ₫
43
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 72 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB/ Trọng lượng (g): 149 / Xuất xứ: - /
2.850.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Delfi / Tốc độ quét: 250 scan/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
2.850.000 ₫
45
Hãng sản xuất: HONEY WELL / Tốc độ quét: 270 cm/s / Số tia quét: 0 / Cổng kết nối: USB, RS232/ Trọng lượng (g): 158.8 / Xuất xứ: - /
3.030.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >