• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 749.982
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
403 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
136
Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 80 /
5.000.000 ₫
137
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 100 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.000.000 ₫
138
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.000.000 ₫
139
Hãng sản xuất: Seoul / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
5.000.000 ₫
140
Hãng sản xuất: Robin / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 15 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.040.000 ₫
141
Hãng sản xuất: Gute / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
5.080.000 ₫
142
Hãng sản xuất: Robin / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 6 / Trọng lượng máy (kg): 15 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.100.000 ₫
143
Công suất (kW): 6.5 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.150.000 ₫
144
Hãng sản xuất: Honda / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.250.000 ₫
145
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.300.000 ₫
146
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.300.000 ₫
147
Hãng sản xuất: Conmec / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 72 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.300.000 ₫
148
Hãng sản xuất: Conmec / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 77 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.300.000 ₫
149
Hãng sản xuất: Conmec / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 75 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.300.000 ₫
150
Hãng sản xuất: Conmec / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 70 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.300.000 ₫
151
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 85 / Xuất xứ: China /
5.300.000 ₫
152
Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 76 /
5.300.000 ₫
153
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: Vietnam /
5.320.000 ₫
154
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.350.000 ₫
155
Hãng sản xuất: Sakai / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 650 / Trọng lượng máy (kg): 40 / Xuất xứ: Japan /
5.350.000 ₫
156
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.450.000 ₫
157
Hãng sản xuất: Honda / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 3600 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 15 / Xuất xứ: Thái Lan /
5.490.000 ₫
158
Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 75 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.500.000 ₫
159
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 75 /
5.500.000 ₫
160
Hãng sản xuất: Honda / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 55 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.600.000 ₫
161
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.1 / Trọng lượng máy (kg): 46 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.670.000 ₫
162
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 85 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 66.5 / Xuất xứ: Japan /
5.680.000 ₫
163
Hãng sản xuất: Honda / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.2 / Trọng lượng máy (kg): 12.9 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.700.000 ₫
164
Hãng sản xuất: Honda / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 60 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.700.000 ₫
165
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3.2 / Trọng lượng máy (kg): 59 / Xuất xứ: Japan /
5.750.000 ₫
166
Hãng sản xuất: Tacom / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 70 / Xuất xứ: Japan /
6.000.000 ₫
167
Hãng sản xuất: Gute / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: China /
6.000.000 ₫
168
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.320.000 ₫
169
Hãng sản xuất: Tacom / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 45 / Xuất xứ: Japan /
6.630.000 ₫
170
Hãng sản xuất: Total / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 25 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.700.000 ₫
171
Hãng sản xuất: Yokohama / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 3600 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 15 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.770.000 ₫
172
Hãng sản xuất: Xtechf Xinfong / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 11 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.790.000 ₫
173
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 100 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.790.000 ₫
174
Hãng sản xuất: Tacom / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3.5 / Trọng lượng máy (kg): 70 / Xuất xứ: Japan /
6.800.000 ₫
175
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 60 / Xuất xứ: Vietnam /
7.300.000 ₫
176
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 280 / Trọng lượng máy (kg): 4.8 / Xuất xứ: Japan /
7.340.000 ₫
177
Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 23.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.390.000 ₫
178
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 100 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.500.000 ₫
179
Hãng sản xuất: Eishin / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: Vietnam /
7.600.000 ₫
180
Hãng sản xuất: Honda / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 90 /
7.640.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >