• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.129
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
403 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
46
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 25 / Xuất xứ: China /
1.360.000 ₫
47
Hãng sản xuất: Henghu / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.370.000 ₫
48
Hãng sản xuất: Lingxiao / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 9.5 / Xuất xứ: China /
1.380.000 ₫
49
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 700 / Lực ly tâm: 2840 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 20 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.450.000 ₫
50
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 13 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.460.000 ₫
51
Hãng sản xuất: Gute / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.470.000 ₫
52
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.470.000 ₫
53
Hãng sản xuất: MPT / Công suất (kW): 1500 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
54
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.539.000 ₫
55
Hãng sản xuất: TCVN / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
1.620.000 ₫
56
Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.650.000 ₫
57
Hãng sản xuất: Jin Long / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 6500 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 42 / Xuất xứ: China /
1.650.000 ₫
58
Hãng sản xuất: Henghu / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.670.000 ₫
59
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.700.000 ₫
60
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 18 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.770.000 ₫
61
Hãng sản xuất: Gute / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0.75 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.790.000 ₫
62
Hãng sản xuất: Jin Long / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.38 / Trọng lượng máy (kg): 13 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.830.000 ₫
63
Hãng sản xuất: BBK / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.850.000 ₫
64
Hãng sản xuất: Jin Long / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0.75 / Trọng lượng máy (kg): 9.5 / Xuất xứ: China /
1.860.000 ₫
65
Hãng sản xuất: HCK / Độ biên giật (mm): 40 / Lực ly tâm: 45 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 14 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.870.000 ₫
66
Hãng sản xuất: HCK / Độ biên giật (mm): 40 / Lực ly tâm: 45 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 14 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.870.000 ₫
67
Hãng sản xuất: Total / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 16 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.950.000 ₫
68
Hãng sản xuất: HCK / Độ biên giật (mm): 40 / Lực ly tâm: 45 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 14 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.970.000 ₫
69
Hãng sản xuất: AGP / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0.6 / Trọng lượng máy (kg): 2.45 / Xuất xứ: Taiwan /
1.990.000 ₫
70
Hãng sản xuất: Prescott / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 22 /
2.000.000 ₫
71
Hãng sản xuất: MPT / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.000.000 ₫
72
Hãng sản xuất: Jin Long / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 18 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.000.000 ₫
73
Hãng sản xuất: Jin Long / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.9 / Trọng lượng máy (kg): 13.5 / Xuất xứ: China /
2.040.000 ₫
74
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.050.000 ₫
75
Hãng sản xuất: YANGFINE / Độ biên giật (mm): 1 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 9.5 / Xuất xứ: China /
2.090.000 ₫
76
Hãng sản xuất: Jin Long / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0.75 / Trọng lượng máy (kg): 12.5 / Xuất xứ: China /
2.090.000 ₫
77
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 1.38 / Xuất xứ: China /
2.120.000 ₫
78
Hãng sản xuất: Jin Long / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.38 / Trọng lượng máy (kg): 14.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.140.000 ₫
79
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.170.000 ₫
80
Hãng sản xuất: Jin Long / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
2.180.000 ₫
81
Hãng sản xuất: Jin Long / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
2.220.000 ₫
82
Hãng sản xuất: Trần Đà / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 55 / Xuất xứ: Vietnam /
2.350.000 ₫
83
Hãng sản xuất: Jin Long / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 14.5 / Xuất xứ: China /
2.350.000 ₫
84
Hãng sản xuất: Jin Long / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 14.5 / Xuất xứ: China /
2.390.000 ₫
85
Hãng sản xuất: YANGFINE / Độ biên giật (mm): 1 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 9.5 / Xuất xứ: China /
2.410.000 ₫
86
Hãng sản xuất: Gia Phát / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.760.000 ₫
87
Hãng sản xuất: Jin Long / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 5586 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 38 / Xuất xứ: China /
2.830.000 ₫
88
Hãng sản xuất: Sakai / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 1700 / Trọng lượng máy (kg): 105 / Xuất xứ: Japan /
2.830.000 ₫
89
Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 15 /
2.830.000 ₫
90
Hãng sản xuất: Jin Long / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 16.5 / Xuất xứ: China /
2.950.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  ..  >  >>