• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 746.858
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
125 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Aeropro / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
4.079.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Aeropro / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
8.599.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Aeropro / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
2.604.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Yunica / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 24 / Xuất xứ: Đài Loan /
8.590.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Prona / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Prona / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
18.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 13 / Xuất xứ: Nhật Bản /
29.680.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Prona / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.300.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Prona / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
17.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Prona / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
16.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Prona / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
7.200.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Prona / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
9.650.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Osuka / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.350.000 ₫
14
Hãng sản xuất: AGP / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1100 / Trọng tải (kg): 3 / Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1350 / Trọng tải (kg): 6 / Xuất xứ: Spain /
8.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: Spain /
4.600.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: Spain /
6.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: Spain /
5.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: Spain /
4.300.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: Spain /
4.300.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: Spain /
6.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 3 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
4.200.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Makita / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 700 / Trọng tải (kg): 3 / Xuất xứ: Japan /
4.800.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Handmixer / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 850 / Trọng tải (kg): 4 / Xuất xứ: China /
5.550.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Kenmax / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.553.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Kenmax / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1850 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.870.000 ₫
27
Hãng sản xuất: - / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: - /
22.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Skil / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 800 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.100.000 ₫
29
Hãng sản xuất: An Phú Thịnh / Dung tích (m3): 1 / Công suất (W): 400 / Trọng tải (kg): 7 / Xuất xứ: Taiwan /
12.800.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Dca / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 900 / Trọng tải (kg): 2 / Xuất xứ: China /
4.500.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: Spain /
4.600.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng tải (kg): 6 / Xuất xứ: Spain /
4.800.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Evergush / Dung tích (m3): 6 / Công suất (W): 2 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
42.610.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Evergush / Dung tích (m3): 270 / Công suất (W): 1500 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
31.120.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Evergush / Dung tích (m3): 3 / Công suất (W): 750 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
23.220.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Evergush / Dung tích (m3): 1 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
19.220.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Evak / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1500 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
23.400.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Evak / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 750 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
18.200.000 ₫
39
Hãng sản xuất: TONSON / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
13.500.000 ₫
40
Hãng sản xuất: TONSON / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
19.500.000 ₫
41
Hãng sản xuất: TONSON / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
21.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: TONSON / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
16.000.000 ₫
43
Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
44
Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 900 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.200.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Meiji / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
8.790.000 ₫
Trang:  1  2  3  >