• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 924.124
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
64 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 900 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.200.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Ken / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 650 / Trọng tải (kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.290.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Kenmax / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.553.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Prona / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.300.000 ₫
5
Hãng sản xuất: AGP / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1100 / Trọng tải (kg): 3 / Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 3 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
4.200.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Dongsen / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 710 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Dongsen / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 850 / Trọng tải (kg): 4 / Xuất xứ: China /
4.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: Spain /
4.600.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Makita / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 700 / Trọng tải (kg): 3 / Xuất xứ: Japan /
4.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Handmixer / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 850 / Trọng tải (kg): 4 / Xuất xứ: China /
5.550.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: Spain /
6.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: Spain /
6.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Prona / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
7.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Yunica / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 24 / Xuất xứ: Đài Loan /
8.590.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Anest Iwata / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
11.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Anest Iwata / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
16.780.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Prona / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
17.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Prona / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
18.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Evar / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1500 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
21.200.000 ₫
21
Hãng sản xuất: - / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: - /
22.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: - / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 13 / Xuất xứ: Nhật Bản /
29.680.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Evergush / Dung tích (m3): 270 / Công suất (W): 1500 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
31.120.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Faggiolati / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 7500 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
36.700.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Rhong / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: Rhong / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Rhong / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Rhong / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 880 / Trọng tải (kg): 35 / Xuất xứ: Spain /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 880 / Trọng tải (kg): 35 / Xuất xứ: Spain /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: - / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: Criman / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: - / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: Bianco / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 2200 / Trọng tải (kg): 110 / Xuất xứ: New Zealand /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: Criman / Dung tích (m3): 279 / Công suất (W): 750 / Trọng tải (kg): 21 / Xuất xứ: Ý /
Liên hệ gian hàng
36
Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Faggiolati / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 2300 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Criman / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Faggiolati / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 2400 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: Faggiolati / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Faggiolati / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 10100 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Faggiolati / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 10 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: Faggiolati / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 10 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: Faggiolati / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: Faggiolati / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 3700 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >