• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 925.264
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
22 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Yongli / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 1800 / Trọng lượng máy (kg): 50 /
23.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Yongli / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
23.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Yongli / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 1800 / Trọng lượng máy (kg): 55 /
23.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đông Hoa Viên / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 0 / Trọng lượng máy (kg): 65 /
25.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Yongli / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 2000 / Trọng lượng máy (kg): 60 /
28.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đông Hoa Viên / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 600 / Trọng lượng máy (kg): 65 /
34.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Công suất đóng gói (gói/phút): 500 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 200 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 0 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 200 / Tổng công suất (W): 2000 / Dung lượng nồi sắc (ml): 500 / Số lượng sắc (thang/lần): 5 / Trọng lượng máy (kg): 60 /
46.000.000 ₫
8
Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 0 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 0 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 0 / Dung lượng nồi sắc (ml): 0 / Số lượng sắc (thang/lần): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
58.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: SANYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 3600 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 0 / Dung lượng nồi sắc (ml): 2000 / Số lượng sắc (thang/lần): 16 / Trọng lượng máy (kg): 125 /
58.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Công suất đóng gói (gói/phút): 5 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 0 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 1800 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 4400 / Dung lượng nồi sắc (ml): 1500 / Số lượng sắc (thang/lần): 5 / Trọng lượng máy (kg): 159 /
80.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: SANYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 250 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 4600 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 5400 / Dung lượng nồi sắc (ml): 39000 / Số lượng sắc (thang/lần): 3 / Trọng lượng máy (kg): 136 /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Shandong / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 250 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 0 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 6800 / Dung lượng nồi sắc (ml): 0 / Số lượng sắc (thang/lần): 0 / Trọng lượng máy (kg): 170 /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Tower / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 0 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 2400 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 0 / Dung lượng nồi sắc (ml): 50000 / Số lượng sắc (thang/lần): 0 / Trọng lượng máy (kg): 70 /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: - / Công suất đóng gói (gói/phút): 15 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 200 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 0 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 1800 / Dung lượng nồi sắc (ml): 0 / Số lượng sắc (thang/lần): 8 / Trọng lượng máy (kg): 52 /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Đông Hoa Viên / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 0 / Trọng lượng máy (kg): 205 /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: SANYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 2200 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 3100 / Dung lượng nồi sắc (ml): 25000 / Số lượng sắc (thang/lần): 25 / Trọng lượng máy (kg): 55 /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: Sanyan / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 250 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 1400 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 2300 / Dung lượng nồi sắc (ml): 13000 / Số lượng sắc (thang/lần): 6 / Trọng lượng máy (kg): 60 /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Đông Hoa Viên / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 3000 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: ĐÔNG HOA VIÊN / Công suất đóng gói (gói/phút): 8 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 2000 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 4900 / Dung lượng nồi sắc (ml): 20000 / Số lượng sắc (thang/lần): 16 / Trọng lượng máy (kg): 118 /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Yongli / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 1800 / Trọng lượng máy (kg): 100 /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: ĐÔNG HOA VIÊN / Công suất đóng gói (gói/phút): 8 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 2000 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 2900 / Dung lượng nồi sắc (ml): 20000 / Số lượng sắc (thang/lần): 8 / Trọng lượng máy (kg): 70 /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: SAMYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 3600 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 4500 / Dung lượng nồi sắc (ml): 20000 / Số lượng sắc (thang/lần): 16 / Trọng lượng máy (kg): 125 /
Liên hệ gian hàng