• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 951.565
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
95 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: FUJIE / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 75 / Trọng lượng: 8kg /
1.950.000 ₫
2
Hãng sản xuất: AIKYO / Dung tích bình chứa: 3lít / Lượng hút trong ngày : 9lít / Độ ồn: 36 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng: 12.4kg /
2.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: FUJIE / Dung tích bình chứa: - / Lượng hút trong ngày : 10lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 220 / Trọng lượng: 8.8kg /
2.570.000 ₫
4
Hãng sản xuất: AIKYO / Dung tích bình chứa: 2.5lít / Lượng hút trong ngày : 14 lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 260 / Trọng lượng: 11.5kg /
2.750.000 ₫
5
Hãng sản xuất: AIKYO / Dung tích bình chứa: 4lít / Lượng hút trong ngày : 14 lít / Độ ồn: 45 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng: 11.5kg /
2.790.000 ₫
6
Hãng sản xuất: FUJIE / Dung tích bình chứa: 2.3lít / Lượng hút trong ngày : 10lít / Độ ồn: 40 / Công suất (W): 250 / Trọng lượng: 10.5kg /
2.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: AIKYO / Dung tích bình chứa: 3.8lít / Lượng hút trong ngày : 18lít / Độ ồn: 45 / Công suất (W): 320 / Trọng lượng: 11kg /
3.190.000 ₫
8
Hãng sản xuất: AIKYO / Dung tích bình chứa: 4lít / Lượng hút trong ngày : 14 lít / Độ ồn: 45 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng: 13.5kg /
3.200.000 ₫
9
Hãng sản xuất: FUJIE / Dung tích bình chứa (lít): 2.5lít / Độ ồn (dB): 36 /
3.550.000 ₫
10
Hãng sản xuất: EDISON / Dung tích bình chứa: 2lít / Lượng hút trong ngày : 12lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng: 14.5kg /
3.620.000 ₫
11
Hãng sản xuất: FUJIE / Dung tích bình chứa: 5.3 lít / Lượng hút trong ngày : 18lít / Độ ồn: 45 / Công suất (W): 340 / Trọng lượng: 15kg /
3.680.000 ₫
12
Hãng sản xuất: JACON / Dung tích bình chứa: - / Lượng hút trong ngày : 14 lít / Độ ồn: 45 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng: 10kg /
3.790.000 ₫
13
Hãng sản xuất: TIROSS / Dung tích bình chứa: 1.5lít / Lượng hút trong ngày : 10lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 210 / Trọng lượng: 12.5kg /
3.900.000 ₫
14
Hãng sản xuất: AIKYO / Dung tích bình chứa: 2.9lít / Lượng hút trong ngày : 25 lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 480 / Trọng lượng: 15kg /
3.990.000 ₫
15
Hãng sản xuất: FUJIE / Dung tích bình chứa: 4lít / Lượng hút trong ngày : 24 lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 0 /
4.100.000 ₫
16
Hãng sản xuất: AIKYO / Dung tích bình chứa: 4lít / Lượng hút trong ngày : 25 lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 490 / Trọng lượng: 15kg /
4.340.000 ₫
17
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Dung tích bình chứa: 3lít / Lượng hút trong ngày : 12lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 190 / Trọng lượng: 11kg /
4.350.000 ₫
18
Hãng sản xuất: WINIC / Dung tích bình chứa: - / Lượng hút trong ngày : 16lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng: 21kg /
4.400.000 ₫
19
Hãng sản xuất: EDISON / Dung tích bình chứa: 4lít / Lượng hút trong ngày : 12lít / Độ ồn: 45 / Công suất (W): 260 / Trọng lượng: 12kg /
4.400.000 ₫
20
Hãng sản xuất: EDISON / Dung tích bình chứa: 4lít / Lượng hút trong ngày : 16lít / Độ ồn: 53 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng: 20kg /
4.450.000 ₫
21
Hãng sản xuất: FUJIE / Dung tích bình chứa: 2.3lít / Lượng hút trong ngày : 10lít / Độ ồn: 38 / Công suất (W): 250 / Trọng lượng: 11.5kg /
4.450.000 ₫
22
Hãng sản xuất: FUJIE / Dung tích bình chứa: 2.5lít / Lượng hút trong ngày : 16lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 0 /
4.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: DAIWA / Dung tích bình chứa: 4lít / Lượng hút trong ngày : 12lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng: 13kg /
4.650.000 ₫
24
Hãng sản xuất: FUJIE / Dung tích bình chứa: 4lít / Lượng hút trong ngày : 18lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 0 /
4.700.000 ₫
25
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Dung tích bình chứa: 3lít / Lượng hút trong ngày : 16lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 210 / Trọng lượng: 11kg /
4.700.000 ₫
26
Hãng sản xuất: JACON / Dung tích bình chứa: - / Lượng hút trong ngày : 20lít / Độ ồn: 45 / Công suất (W): 400 / Trọng lượng: 13kg /
4.890.000 ₫
27
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Dung tích bình chứa: 3.5lít / Lượng hút trong ngày : - / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng: - /
5.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: CHKAWAI / Dung tích bình chứa: - / Lượng hút trong ngày : 25 lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng: 22kg /
5.050.000 ₫
29
Hãng sản xuất: FUJIE / Dung tích bình chứa: 4lít / Lượng hút trong ngày : 20lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 420 / Trọng lượng: 15kg /
5.090.000 ₫
30
Hãng sản xuất: TIROSS / Dung tích bình chứa: 5lít / Lượng hút trong ngày : 20lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 320 / Trọng lượng: 12.5kg /
5.200.000 ₫
31
Hãng sản xuất: - / Dung tích bình chứa: 2.5lít / Lượng hút trong ngày : 18lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 360 / Trọng lượng: 13kg /
5.290.000 ₫
32
Hãng sản xuất: BEURER / Dung tích bình chứa: 1.8lít / Lượng hút trong ngày : - / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 12 / Trọng lượng: - /
5.300.000 ₫
33
Hãng sản xuất: EDISON / Dung tích bình chứa: 2.5lít / Lượng hút trong ngày : 16.8 lít / Độ ồn: 16 / Công suất (W): 410 / Trọng lượng: 13.3kg /
5.370.000 ₫
34
Hãng sản xuất: FUJIE / Dung tích bình chứa: 2.3lít / Lượng hút trong ngày : 12lít / Độ ồn: 40 / Công suất (W): 260 / Trọng lượng: 12kg /
5.400.000 ₫
35
Hãng sản xuất: WINIX / Dung tích bình chứa: 7lít / Lượng hút trong ngày : 16lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng: 21kg /
5.500.000 ₫
36
Hãng sản xuất: CHKAWAI / Dung tích bình chứa: - / Lượng hút trong ngày : 36lít / Độ ồn: 54 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng: 31kg /
5.500.000 ₫
37
Hãng sản xuất: TIROSS / Dung tích bình chứa: 4.5lít / Lượng hút trong ngày : 18lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 360 / Trọng lượng: - /
5.500.000 ₫
38
Hãng sản xuất: WINIX / Dung tích bình chứa: - / Lượng hút trong ngày : 16lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 350 / Trọng lượng: 13kg /
5.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: FUJIE / Dung tích bình chứa: - / Lượng hút trong ngày : 26lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 530 / Trọng lượng: 20kg /
5.900.000 ₫
40
Hãng sản xuất: FUJIE / Dung tích bình chứa: - / Lượng hút trong ngày : 58lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 800 / Trọng lượng: 15kg /
6.300.000 ₫
41
Hãng sản xuất: STEBA / Dung tích bình chứa: 2lít / Lượng hút trong ngày : 10lít / Độ ồn: 43 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng: - /
6.350.000 ₫
42
Hãng sản xuất: WINIX / Dung tích bình chứa: - / Lượng hút trong ngày : 15lít / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 610 / Trọng lượng: 15kg /
6.400.000 ₫
43
Hãng sản xuất: STEBA / Dung tích bình chứa: 4lít / Lượng hút trong ngày : 16lít / Độ ồn: 45 / Công suất (W): 410 / Trọng lượng: - /
6.800.000 ₫
44
Hãng sản xuất: FUJIE / Dung tích bình chứa: - / Lượng hút trong ngày : 30 lít / Độ ồn: 46 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng: 16kg /
7.040.000 ₫
45
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích bình chứa: - / Lượng hút trong ngày : - / Độ ồn: 0 / Công suất (W): 43 / Trọng lượng: 8.3kg /
7.200.000 ₫
Trang:  1  2  3  >