• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 951.434
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
152 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Changli / Xuất xứ: China / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 180 / Dung tích thùng trộn(L): 4800 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 11450 /
1.299.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Prescott / Xuất xứ: - / Công suất động cơ(W): 1200 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 0 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 4.75 /
1.430.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Công suất động cơ(W): 40 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 0 / Tốc độ trộn (r/min): 60 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
1.490.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Hồng Hà / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất động cơ(W): 7 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 600 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
1.700.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất động cơ(W): 2200 / Năng suất (m3/h): 2 / Dung tích thùng trộn(L): 145 / Tốc độ trộn (r/min): 26 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 260 /
2.860.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Thiên Hòa An / Xuất xứ: Vietnam / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 2 / Dung tích thùng trộn(L): 200 / Tốc độ trộn (r/min): 60 / Đường kính trong ống ra (mm): 1100 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
2.945.000 ₫
7
Hãng sản xuất: T-tech / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 150 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
3.480.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Tân Hòa Phát / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 0 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
3.550.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Hồng Hà / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất động cơ(W): 3 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 350 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
3.830.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Cường Phát / Xuất xứ: Vietnam / Công suất động cơ(W): 2200 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 350 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
3.950.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Quyết Tiến / Xuất xứ: Vietnam / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 350 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
4.200.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Bình Phát / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất động cơ(W): 2200 / Năng suất (m3/h): 4 / Dung tích thùng trộn(L): 350 / Tốc độ trộn (r/min): 25 / Đường kính trong ống ra (mm): 60 / Trọng lượng máy (kg): 150 /
4.210.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 6 / Dung tích thùng trộn(L): 350 / Tốc độ trộn (r/min): 26 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 260 /
4.340.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Bình Phát / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất động cơ(W): 300 / Năng suất (m3/h): 4 / Dung tích thùng trộn(L): 350 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
4.380.000 ₫
15
Xuất xứ: Việt Nam / Năng suất (m3/h): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
4.560.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Bình Phát / Xuất xứ: Vietnam / Công suất động cơ(W): 1500 / Năng suất (m3/h): 2.5 / Dung tích thùng trộn(L): 250 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
4.990.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 0 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
5.090.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 3 / Dung tích thùng trộn(L): 200 / Tốc độ trộn (r/min): 26 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 160 /
5.220.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Vietnam / Công suất động cơ(W): 1500 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 200 / Tốc độ trộn (r/min): 26 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
5.400.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Trường Thành / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 6 / Dung tích thùng trộn(L): 350 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 195 /
5.760.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Hùng Tiến / Xuất xứ: Vietnam / Công suất động cơ(W): 5000 / Năng suất (m3/h): 4 / Dung tích thùng trộn(L): 450 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
5.770.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Trường Thành / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 6 / Dung tích thùng trộn(L): 350 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 195 /
5.890.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 10 / Dung tích thùng trộn(L): 350 / Tốc độ trộn (r/min): 15 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 200 /
5.900.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Rồng Việt / Xuất xứ: Vietnam / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 250 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
6.100.000 ₫
25
Xuất xứ: Việt Nam / Năng suất (m3/h): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
6.100.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Bình Phát / Xuất xứ: Vietnam / Công suất động cơ(W): 5500 / Năng suất (m3/h): 8 / Dung tích thùng trộn(L): 250 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
7.170.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Tập đoàn Hòa Phát / Xuất xứ: Vietnam / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 0 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
7.490.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Cường Phát / Xuất xứ: Vietnam / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 0 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 50 /
9.090.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất động cơ(W): 4000 / Năng suất (m3/h): 5 / Dung tích thùng trộn(L): 250 / Tốc độ trộn (r/min): 30 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 251 /
9.550.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Hùng Tiến / Xuất xứ: Vietnam / Công suất động cơ(W): 22000 / Năng suất (m3/h): 6 / Dung tích thùng trộn(L): 200 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
9.770.000 ₫
31
Xuất xứ: Trung Quốc / Năng suất (m3/h): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
11.900.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Hồng Hà / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất động cơ(W): 5 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 420 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
12.400.000 ₫
33
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Công suất động cơ(W): 2200 / Năng suất (m3/h): 6 / Dung tích thùng trộn(L): 190 /
12.800.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Bình Phát / Xuất xứ: Vietnam / Công suất động cơ(W): 7500 / Năng suất (m3/h): 9 / Dung tích thùng trộn(L): 350 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
13.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: UngGiang / Xuất xứ: - / Công suất động cơ(W): 18500 / Năng suất (m3/h): 30 / Dung tích thùng trộn(L): 500 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 3900 /
13.760.000 ₫
36
Hãng sản xuất: SHAOGUAN / Xuất xứ: China / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 300 / Tốc độ trộn (r/min): 30 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 400 /
14.660.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Cường Phát / Xuất xứ: Vietnam / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 10 / Dung tích thùng trộn(L): 0 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 550 /
15.500.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Năng Lượng / Xuất xứ: Vietnam / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 0 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
15.900.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Đông Nam / Xuất xứ: Vietnam / Công suất động cơ(W): 12000 / Năng suất (m3/h): 11 / Dung tích thùng trộn(L): 250 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
17.800.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Bình Quân / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 420 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
17.900.000 ₫
41
Hãng sản xuất: UngGiang / Xuất xứ: China / Công suất động cơ(W): 5500 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 350 / Tốc độ trộn (r/min): 30 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 680 /
18.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: UngGiang / Xuất xứ: China / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 10.5 / Dung tích thùng trộn(L): 560 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 1970 /
18.850.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Bình Quân / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất động cơ(W): 7500 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 540 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
18.900.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Công suất động cơ(W): 30000 / Năng suất (m3/h): 30 / Dung tích thùng trộn(L): 750 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
21.400.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Bình Quân / Xuất xứ: Vietnam / Công suất động cơ(W): 0 / Năng suất (m3/h): 0 / Dung tích thùng trộn(L): 0 / Tốc độ trộn (r/min): 0 / Đường kính trong ống ra (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 50 /
22.780.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >