• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 924.130
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
294 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Huamei Mincer / Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 0 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0.6 /
150.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Blacker / Chức năng: Xay thịt, / Công suất (w): 180 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 /
420.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Lionstar / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 350 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
480.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Besuto / Công suất (w): 300 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
499.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 700 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
550.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 0 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
550.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Asanzo / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate/ Công suất (w): 600 / Dung tích (lít): 1 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 2.2 /
578.000 ₫
8
Hãng sản xuất: GALI / Chức năng: Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 700 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
580.000 ₫
9
Công suất (w): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
730.000 ₫
10
Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 14 /
750.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Quang Trung / Chức năng: Xay thịt, Làm giò/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
750.000 ₫
12
Hãng sản xuất: SWEDLINGHAUS / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 1100 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 300 / Trọng lượng (Kg): 25 /
779.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Minh Phát / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 900 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
780.000 ₫
14
Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 1100 / Dung tích (lít): 3 / Năng suất (kg/giờ): 20 / Trọng lượng (Kg): 12 /
890.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Bluestone / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 400 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
900.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 900 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 5 / Trọng lượng (Kg): 18 /
980.000 ₫
17
Công suất (w): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
980.000 ₫
18
Hãng sản xuất: An Việt / Công suất (w): 750 / Năng suất (kg/giờ): 50 / Trọng lượng (Kg): 8 /
980.000 ₫
19
Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 900 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 18 /
1.000.000 ₫
20
Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 14 /
1.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 1100 / Dung tích (lít): 3 / Năng suất (kg/giờ): 50 / Trọng lượng (Kg): 16 /
1.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Minh Phát / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 1100 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: An Việt / Công suất (w): 900 / Năng suất (kg/giờ): 100 / Trọng lượng (Kg): 12 /
1.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Minh Phát / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 900 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.000.000 ₫
25
Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 900 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 18 /
1.100.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Tiến Thanh / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 370 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.200.000 ₫
27
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 13 /
1.200.000 ₫
28
Công suất (w): 750 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: - /
1.200.000 ₫
29
Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò/ Công suất (w): 900 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 18 /
1.300.000 ₫
30
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò/ Công suất (w): 900 / Dung tích (lít): 2 / Năng suất (kg/giờ): 15 / Trọng lượng (Kg): 12 /
1.380.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Điện cơ Hà Nội 1 / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò/ Công suất (w): 900 / Dung tích (lít): 1 / Năng suất (kg/giờ): 20 / Trọng lượng (Kg): 12 /
1.399.000 ₫
32
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Làm giò/ Công suất (w): 2200 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 30 /
1.400.000 ₫
33
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm xúc xích/ Công suất (w): 500 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 60 / Trọng lượng (Kg): 300 /
1.450.000 ₫
34
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm xúc xích/ Công suất (w): 500 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 60 / Trọng lượng (Kg): 3000 /
1.450.000 ₫
35
Công suất (w): 900 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 13 / Xuất xứ: - /
1.550.000 ₫
36
Công suất (w): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.700.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Minh Phát / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 1100 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.770.000 ₫
38
Hãng sản xuất: NewSun / Công suất (w): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: - /
1.800.000 ₫
39
Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Làm giò/ Công suất (w): 0 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.820.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Hải Minh / Công suất (w): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.820.000 ₫
41
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 2 / Năng suất (kg/giờ): 20 / Trọng lượng (Kg): 10 /
1.850.000 ₫
42
Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 1100 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 20 /
1.900.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Hải Minh / Công suất (w): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.960.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Hải Minh / Công suất (w): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.970.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Hải Minh / Công suất (w): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.980.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>