• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 924.158
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
51 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
/ Công suất (kw): 0 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
325.000 ₫
2
Hãng sãn xuất: Wellborn / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, / Công suất (kw): 1.5 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Trọng lượng (kg): 43 /
1.000.000 ₫
3
Hãng sãn xuất: Thuận Khang / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 0.37 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: 2, 2.5, 3.5mm / Trọng lượng (kg): 12 /
1.700.000 ₫
4
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Cắt lát cá đông lạnh, Cắt đồ đông đá/ Công suất (kw): 0 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 0 / Độ dày cắt: 2mm / Trọng lượng (kg): 6 /
1.700.000 ₫
5
Hãng sãn xuất: Đức Thành Công suất (kw): 0 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.900.000 ₫
6
Hãng sãn xuất: C.y.f Công suất (kw): 0.25 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: - / Trọng lượng (kg): 17 /
1.950.000 ₫
7
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 0 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.000.000 ₫
8
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 0 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.000.000 ₫
9
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 0 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.000.000 ₫
10
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 0 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.000.000 ₫
11
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 0 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.000.000 ₫
12
Hãng sãn xuất: Hải Minh / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 0 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.000.000 ₫
13
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 0 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.000.000 ₫
14
Hãng sãn xuất: MingRui / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, / Công suất (kw): 0 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: - / Trọng lượng (kg): 0 /
2.200.000 ₫
15
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Cắt lát cá đông lạnh/ Công suất (kw): 0 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 0 / Độ dày cắt: 2.5mm / Trọng lượng (kg): 6 /
2.800.000 ₫
16
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh/ Công suất (kw): 550 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: 5mm / Trọng lượng (kg): 20 /
3.000.000 ₫
17
Hãng sãn xuất: - / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, / Công suất (kw): 0 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 0 / Độ dày cắt: - / Trọng lượng (kg): 0 /
3.000.000 ₫
18
Hãng sãn xuất: Shunling / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Cắt lát cá đông lạnh/ Công suất (kw): 0.12 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: - / Trọng lượng (kg): 14 /
5.000.000 ₫
19
Hãng sãn xuất: - / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Điều chỉnh độ dày lát cắt, / Công suất (kw): 140 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: - / Trọng lượng (kg): 0 /
5.000.000 ₫
20
Hãng sãn xuất: An Phú Tân / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 0.12 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: - / Trọng lượng (kg): 14 /
5.450.000 ₫
21
Hãng sãn xuất: An Phú Tân / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 0.15 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: - / Trọng lượng (kg): 0 /
5.600.000 ₫
22
Hãng sãn xuất: An Phú Tân Công suất (kw): 0.12 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: - / Trọng lượng (kg): 27 /
5.850.000 ₫
23
Hãng sãn xuất: Shunling / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh/ Công suất (kw): 0.75 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: 3.5mm / Trọng lượng (kg): 51 /
6.400.000 ₫
24
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh/ Công suất (kw): 0.35 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 0 / Độ dày cắt: 0-15mm / Trọng lượng (kg): 15 /
7.200.000 ₫
25
Hãng sãn xuất: Kingsun Công suất (kw): 1.5 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Trọng lượng (kg): 30 /
7.200.000 ₫
26
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 0 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: 0-15mm / Trọng lượng (kg): 15 /
7.200.000 ₫
27
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 240 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: - / Trọng lượng (kg): 24 /
7.300.000 ₫
28
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh/ Công suất (kw): 450 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: 2.8-3.2mm / Trọng lượng (kg): 0 /
8.000.000 ₫
29
/ Công suất (kw): 550 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: 2.5mm / Trọng lượng (kg): 33 /
8.000.000 ₫
30
Hãng sãn xuất: Shunling / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Cắt lát cá đông lạnh/ Công suất (kw): 0.12 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: - / Trọng lượng (kg): 14 /
8.400.000 ₫
31
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh/ Công suất (kw): 0.27 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: 0-15mm / Trọng lượng (kg): 0 /
9.000.000 ₫
32
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 1.1 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: - / Trọng lượng (kg): 0 /
9.000.000 ₫
33
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 750 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: 3.5mm / Trọng lượng (kg): 78 /
9.500.000 ₫
34
Hãng sãn xuất: Libaoda Công suất (kw): 0.75 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 22 / Trọng lượng (kg): 61 /
9.500.000 ₫
35
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 0.75 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: 2.8-3.2mm / Trọng lượng (kg): 47 /
10.000.000 ₫
36
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Cắt lát cá đông lạnh, Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 0.75 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: 2.8-3.2mm / Trọng lượng (kg): 47 /
10.000.000 ₫
37
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh/ Công suất (kw): 250 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: - / Trọng lượng (kg): 0 /
10.000.000 ₫
38
Hãng sãn xuất: Wellborn / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Cắt lát cá đông lạnh, Cắt đồ đông đá, Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 0.27 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: 0-15mm / Trọng lượng (kg): 30 /
10.500.000 ₫
39
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 750 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: - / Trọng lượng (kg): 78 /
13.500.000 ₫
40
Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, / Công suất (kw): 2.5 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Trọng lượng (kg): 70 /
13.500.000 ₫
41
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh/ Công suất (kw): 0.53 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 220 / Độ dày cắt: 3.5mm / Trọng lượng (kg): 45 /
15.400.000 ₫
42
Hãng sãn xuất: - / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Cắt lát cá đông lạnh, Cắt đồ đông đá, / Công suất (kw): 1.5 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 380 / Độ dày cắt: 5-155mm / Trọng lượng (kg): 450 /
16.500.000 ₫
43
Hãng sãn xuất: - / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, / Công suất (kw): 5.2 / Tần số điện áp (Hz): 0 / Điện áp (V): 220 / Trọng lượng (kg): 156 /
20.000.000 ₫
44
Hãng sãn xuất: Mạnh Đạt / Chức năng: Cắt thịt đông lạnh, Cắt lát cá đông lạnh, Cắt đồ đông đá/ Công suất (kw): 1.1 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Trọng lượng (kg): 70 /
23.000.000 ₫
45
Hãng sãn xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Điều chỉnh độ dày lát cắt/ Công suất (kw): 0.7 / Tần số điện áp (Hz): 50 / Điện áp (V): 220 / Trọng lượng (kg): 50 /
27.000.000 ₫
Trang:  1  2  >