• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 925.205
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
51 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại: Đo tiếp xúc / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Hiển thị: Màn hình LCD / Thang đo: 2.5 - 99999 rpm / Độ chính xác: 0.05% / Độ phân giải: 0.01 thang đo 1 đến 100 rpm/ Trọng lượng (g): 198 / Xuất xứ: China /
1.750.000 ₫
2
Loại: - / Hãng sản xuất: HP / Hiển thị: - / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Độ phân giải: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: United States /
3.280.000 ₫
3
Loại: Đo không tiếp xúc / Hãng sản xuất: Cen-tech / Hiển thị: Màn hình LCD / Thang đo: 1 - 19999 rpm / Độ chính xác: ±0.5% / Độ phân giải: 0.01 thang đo 1 đến 100 rpm, /
3.300.000 ₫
4
Loại: Đo tiếp xúc, không tiếp xúc / Hãng sản xuất: SHIMPO / Hiển thị: Màn hình LCD / Thang đo: 6 - 99.999 rpm / Độ chính xác: 0.05% / Độ phân giải: 0.1 thang đo 100 đến 1000 rpm /
3.600.000 ₫
5
Loại: Đo tiếp xúc, không tiếp xúc / Hãng sản xuất: SHIMPO / Hiển thị: Màn hình LCD / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Độ phân giải: 1 thang đo từ 1000 đến 99999 rpm, /
3.700.000 ₫
6
Loại: Đo không tiếp xúc / Hãng sản xuất: Extech / Hiển thị: Digital / Thang đo: 5 - 99,999rpm / Độ chính xác: 0.05%
3.700.000 ₫
7
Loại: Đo tiếp xúc, không tiếp xúc / Hãng sản xuất: SHIMPO / Hiển thị: Màn hình LCD / Thang đo: 6 - 99.999 rpm / Độ chính xác: 0.05% / Độ phân giải: 1 thang đo từ 1000 đến 99999 rpm/
3.750.000 ₫
8
Loại: Đo tiếp xúc, không tiếp xúc / Hãng sản xuất: SHIMPO / Hiển thị: Màn hình LCD / Thang đo: 1 - 25.000 rpm / Độ chính xác: - / Độ phân giải: 1 thang đo từ 1000 đến 99999 rpm, /
3.879.000 ₫
9
Loại: Đo tiếp xúc / Hãng sản xuất: LUTRON / Hiển thị: Màn hình LCD / Thang đo: 1 - 19999 rpm / Độ chính xác: 0.05% / Độ phân giải: 0.1 thang đo 100 đến 1000 rpm /
3.902.000 ₫
10
Loại: Đo tiếp xúc, không tiếp xúc / Hãng sản xuất: SHIMPO / Hiển thị: Màn hình LCD / Thang đo: 6 - 99.999 rpm / Độ chính xác: - / Độ phân giải: 1 thang đo từ 1000 đến 99999 rpm, /
4.220.000 ₫
11
Loại: Đo tiếp xúc, không tiếp xúc / Hãng sản xuất: SHIMPO / Hiển thị: Màn hình LCD / Thang đo: 6 - 99.999 rpm / Độ chính xác: 0.05% / Độ phân giải: 1 thang đo từ 1000 đến 99999 rpm/
4.250.000 ₫
12
Loại: Đo không tiếp xúc / Hãng sản xuất: SHIMPO / Hiển thị: Màn hình LCD / Thang đo: 6 - 99.999 rpm / Độ chính xác: ±0.4% / Độ phân giải: 1 thang đo từ 1000 đến 99999 rpm, /
4.750.000 ₫
13
Loại: Đo tiếp xúc / Hãng sản xuất: LUTRON / Hiển thị: Màn hình LCD / Thang đo: 1 - 19999 rpm / Độ chính xác: ±0.1% / Độ phân giải: 1 thang đo từ 1000 đến 99999 rpm/
5.264.000 ₫
14
Loại: Đo tiếp xúc, không tiếp xúc / Hãng sản xuất: Lutron / Hiển thị: Màn hình LCD / Thang đo: 0.5 – 99.999 rpm / Độ chính xác: ±0.1% / Độ phân giải: 0.01 thang đo 1 đến 100 rpm, 0.1 thang đo 100 đến 1000 rpm/ Trọng lượng (g): 0 /
6.189.000 ₫
15
Loại: Đo tiếp xúc, không tiếp xúc / Hãng sản xuất: Kimo / Hiển thị: Màn hình LCD / Thang đo: - / Độ chính xác: ±1% / Độ phân giải: -/ Trọng lượng (g): 190 / Xuất xứ: Pháp /
6.639.000 ₫
16
Loại: Đo tiếp xúc, không tiếp xúc / Hãng sản xuất: Extech / Hiển thị: Màn hình LCD / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Độ phân giải: 0.1 thang đo 100 đến 1000 rpm , /
6.860.000 ₫
17
Loại: - / Hãng sản xuất: LUTRON / Hiển thị: Màn hình LCD / Thang đo: 5 - 99,999rpm / Độ chính xác: 0.05% / Độ phân giải: 0.1 thang đo 100 đến 1000 rpm, 1 thang đo từ 1000 đến 99999 rpm/ Trọng lượng (g): 800 / Xuất xứ: Taiwan /
8.800.000 ₫
18
Loại: Đo không tiếp xúc / Hãng sản xuất: Checkline / Hiển thị: Màn hình LCD Trọng lượng (g): 365 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
19
Loại: Đo tiếp xúc, không tiếp xúc / Hãng sản xuất: Kimo / Hiển thị: Màn hình LCD / Thang đo: - / Độ chính xác: ±0.3% / Độ phân giải: -/ Trọng lượng (g): 200 / Xuất xứ: Pháp /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Fluke / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Fluke / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Fluke / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Fluke / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Extech / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: Tenmars / Trọng lượng (g): 200 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Tenmars / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >